Frälsningsarmén

En kulturhistorisk detektivroman
Arkitektur
Byggnadsvård & Restaurering, Kultur
Uppdragsgivare:
Entreprenör: Byggnadsfirman Viktor Hanson
Plats: Sankt Göransgatan 61 Stockholm
Uppdragsår: 2016–2019
LOA: 900 kvadrat
Samarbetspartners: Tyréns, Akustikmiljö, BK Beräkningskonsulter, Brandskyddslaget, Storköksbyrån, VVS-Kompetens, ÅF, COWI

Kungsholmskårens lokaler i Frälsningsarméns k-märkta byggnad på Kungsholmen i Stockholm behövde restaurering och modernisering. Genom återbruk och återskapande skulle man bevara husets identitet och det första steget var avgörande: jakten på antikvariska bevis. Vad fanns bakom väggarna?

Det var längesen orkestern slutat spela. Huset Hantverkaren 18 byggdes 1911 och både verksamheten för 6:e Kåren och dess behov hade förändrats med tiden. Köket var nu för trångt, belysningen skral, slitaget överlag var stort och arbetsmiljön undermålig. Lokalerna behövde komma ikapp med verksamheten och samtiden – en omfattande renovering och restaurering stod nu på uppdraget från Frälsningsarmén.

Utgångspunkten i restaureringen var ”bevarande och anpassning”. Byggnaden bar på ett arkitektur- och byggnadshistoriskt värde och en samhällshistorisk betydelse för staden och Frälsningsarmén. Lokalernas funktion och estetik skulle förstärkas, inte förvanskas. Miljön för brukarna skulle förbättras.

En verksamhet med många funktioner

Flera funktioner skulle rymmas i lokalerna. En flexibel samlingssal med läktare för gudstjänster och andra större sammankomster. Samtalsrum, passager, kök, förråd, duschar, rum för klädinsamling, kapprum och tvättstuga. Och så det multifunktionella serveringsrummet där Frälsningsarmén bland annat serverar mat till utsatta människor, en essentiell del i verksamheten.

Frälsningsarmén
Foto: Sten Jansin

Hitta byggnadens identitet

Anamnèsis. Ett grekiskt ord för kunskapsinhämtning och som även utgjorde den preliminära fasen som guidade projekteringen framåt. Teamet behövde lära känna huset inifrån och titta bakåt i tiden för att definiera byggnadens identitet. Bakgrundsanalysen blev sedan basen för renoveringen, men också ett stöd för att hitta korrekta lösningar för verksamheten med respekt för lokalernas historiska identitet.

Teamet tog stöd i muntliga berättelser, internetarkiv, ritningar, litteratur och historiska dokument. De fångade in sociala och historiska aspekter. Samtidigt berättade verksamhetens medarbetare om verksamheten och tydliggjorde behoven.

Meddelanden från det förflutna

Med analysen som facit och en antikvarisk nyfikna blick var det nu dags att titta in bakom väggar, vrår och tak. Skrapa lokala ytskikt och gå på upptäckarfärd. Värdera vad som kunde återbrukas, återskapas och återanvändas.

Bakom väggar hittade vi gömda dörrar och bakom väggarnas plastpanel dök träpanel upp. Dörrarna blev lagade och återbrukade. Väggpanelen återskapades. Färgundersökningen som utgjorde en del av den historiska undersökningen guidade teamet vidare in i den nya vackra och sobra färgsättningen.

Utifrån historiska bilder återöppnades de igensatta lanterninerna och ett välkomnande ljus fick sträcka nu sig ut över serveringsrummet. För att dessutom få nytt liv återskapade man golvet med det rutiga mönstret och linoleumgolvet fick se sina sista dagar. Fysiska bevis för höjder, placeringar, indelningar hjälpte särskilt till att manifestera den över 100-åriga historien.

Frälsningsarmén
Lanterninerna i serveringssalen öppnade vi upp igen för att släppa in ljus i lokalerna. Foto: Sten Jansin

Tid, kunskap och ödmjukhet

Den fysiska och historiska platsen är kopplad till människolivet, historien, traditionerna – samtidigt har den alltid flera betydelser. Därför, att återskapa en berättelse som sträcker sig mer än hundra år bakåt i tiden kräver tid, noggrannhet och ödmjukhet inför just historien och människan. Först när förståelsen och kunskapen finns där kan historien bli berättad om igen. Och med harmoni väver vi in den i samtiden.

Kontaktperson

Lina Swanberg

Affärsområdeschef
+46 8 412 53 36

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Lisa Sundström Byggnadsantikvarie, Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden
Malin Herlitz Uppdragsansvarig arkitekt
Marco Ercole Handläggande arkitekt
Sara Wallin Projektledare