Säby gård

Minnesmärke tar steget in i framtiden
Arkitektur
Byggnadsvård & Restaurering, Kultur
Uppdragsgivare:
Plats: Järfälla
Uppdragsår: 2011–2019
Fotograf: Sten Jansin

Säby Gård ligger vid Säbysjön i västra Järvafältets naturreservat. Gården är byggnadsminne med stora kulturhistoriska värden och ett viktigt besöksmål i Järfälla kommun. Idag används anläggningen bland annat som ridcenter. Här har vi både tagit fram förslag på en ny stallbyggnad och en vård- och underhållsplan till hjälp för hela byggnadsminnets långsiktiga förvaltning.

Säby Gårds huvudbyggnad uppfördes på 1600-talet efter ritningar av arkitekt Nicodemus Tessin den äldre. Till den vackra gårdsmiljön hör två flygelbyggnader från 1600-talet samt ekonomibyggnader och magasin från 1800-talet. Till herrgården hör dessutom en barockpark med damm och en allé. Vid anläggningen finns ridcenter, förskola, bostad och café.

Säby gård

Modernt stall med anknytning till historien på Säby gård

I en hage där det tidigare funnits en ladugård skapade vi ett nytt stall för 28 hästar och lokaler för ridklubbens verksamhet. För att passa in i miljön klädde vi den nya byggnaden med en traditionell faluröd träpanel och svart plåttak. Formmässigt en lada fast i modern tappning. Fasaderna blev utformade med ett träraster som ger byggnaden karaktär. Samtidigt knyter det an till hur ljuset silar in i de äldre ladorna i området.

– Ett stall kräver sin kontext. Särskilt om det ska knyta an till historiska rötter. Säby Gård är ett bra exempel på när en kulturhistoriskt värdefull miljö behöver utvecklas – i detta fall med en helt ny byggnad. Vi har lagt stor vikt vid att förstå material och traditionellt hantverk. Tack vare en varsam och inkännande process kunde vi skapa en ny byggnad som smälter in i det omgivande kulturlandskapet, säger Katarina Enekvist som är arkitekt och kontrollant av kulturvärden.

2019 utnämndes Stallet till Årets Byggnadsmärke.

”Vi har tagit klassiska inslag och tolkat om vissa detaljer”

– Genom att leka med form, material och kulör – med liggande listverk, spaljéer och enhetlig färgsättning – har vi skapat något nytt som ändå känns klassiskt. Den nedbrunna ladugården lämnade ett tomrum – med nya stallet känns området komplett igen, berättar Katarina.

Att bevara men samtidigt utveckla

Vi utförde också projekteringar och arbetsbeskrivningar som underlag för restaureringen av bland annat det gamla stallet och rättarbostaden. Vid stambyte och vid restaureringen av huvudbyggnadens galleri och stenportaler har vi deltagit som antikvariskt sakkunnig. Som ett redskap för gårdens framtida förvaltning utarbetade vi även en vård- och underhållsplan för hela byggnadsminnet.

Att bevara byggnadsminnet på bästa sätt, och samtidigt utveckla det för att möta nutida krav och utmaningar är en komplicerad uppgift. Det kräver både kunskap och erfarenhet. Våra projektledare och specialister inom byggnadsvård och antikvariska tjänster hade ett nära samarbete genom hela projektet.

Kontaktperson

Lina Swanberg

Studiochef Utbildning och kulturmiljö
+46 8 412 53 36

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Lundborg Arkitekt SAR/MSA
Birgitta Wadman Arkitekt SAR/MSA
Britta Forestier Arkitekt SAR/MSA
Christer Berglund Projektledare
Emma Hartwig Arkitekt SAR/MSA
Karin Svenonius Arkitekt SAR/MSA
Katarina Enekvist Arkitekt SAR/MSA
Lisa Sundström Byggnadsantikvarie, Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden
Marco Ercole Handläggare Arkitekt SAR/MSA
Marcus Åhgren Byggnadsantikvarie
Miriam Duggan Projektledare
Rebecka Kessler Studiochef Projektledning
Åke Keck Projektledare/besiktningsman