St Eriks askgravplats

Mot himlen vi gungar
Landskap
Kultur
Uppdragsgivare:
Plats: Sollentuna, Stockholm
Uppdragsår: 2014 - 2017
Foto: Tengbom

”Jag vill gunga bort min sorg”, sa ett barn i den barnkonsekvensanalys som vi gjorde inför framtagandet av askgravlunden vid St Eriks kyrka i Sollentuna strax utanför Stockholm. Dessa ord tog vi fasta på, när vi skapade en plats för eftertanke och sinnesro.

St Eriks
Ett rum i rummet

Vi är mitt i ett ombonat villakvarter i Tureberg i Sollentuna, strax utanför Stockholm. Högst upp på åsen, omringad av ängsmark och med en majestätisk utsikt över Edsviken har sedan 1927 St Eriks kyrka legat här. En anrik kyrka, dock utan begravningsplats. Tillsammans med Svenska Kyrkan ändrade vi på det när vi skapade en askgravplats.

En plats för alla

Visionen för Svenska kyrkan i Sollentuna var tydlig. Målet var inte bara en askgravplats, utan också möjligheten att kunna nyttja andra delar av tomten för ceremonier som bröllop, begravning och dop.

God tillgänglighet stod högt på önskelistan men även att platsen skulle få vara helt fri från religiösa symboler och kopplingar. St Eriks kyrkas askgravplats skulle vara en begravningsplats öppen för alla regioner och alla människor – stora som små. Ett gemensamt rum för eftertanke och sinnesro.

St Eriks
En plats för eftertanke
St Eriks
Den cirkulära muren innesluter askgravplatsen

Barnen tyckte till

För att fånga in barnens tankar och önskemål om vad platsen skulle innehålla gjorde Svenska Kyrkan en barnkonsekvensanalys. Barnen blev intervjuade och fick också rita och berätta om hur de ville använda platsen. I en av intervjuerna svarade ett barn: ”Jag vill gunga bort min sorg”, och då föddes idén om en gunga i avskildhet, med utsikt mot vattnet.

St Eriks

Svensk granit och svart stål

Svensk granit i tydliga geometriska former blev det bärande elementet i gestaltningskonceptet tillsammans med svart stål. Det passar till en kulturmiljö och en kyrka som redan har granit.

Den cirkulära muren omfamnar askgravplatsen och med hjälp av blomplanteringar och sittplatser skapas det intima, lugna och varma rummet. Utsikten mot vattnet är slående. Och medan man inifrån rummet slås av känslan av trygghet minner rummet utifrån, med muren runtom, om en borg.

I form av en upphöjd vattenränna med fall i granit symboliseras evigheten och kretsloppet genom vattnet som silar genom fallet.

Bland det första man noterar på platsen är gungan. Som en portal upp mot himlen accentuerar och manifesterar gungan askgravplatsen. Blicken riktas rakt fram, ut över vattnet när man dinglar med benen från gungan. Ett lekfullt inslag på en plats fylld av allvar, men också ett populärt bildmotiv för par som gifter sig.

Mer än gestaltning

Tengboms uppdrag var att ta fram en miljö som passade in för St Erik kyrkas framtida askgravplats och dess besökare. Men att anlägga en askgravplats, som går in under kulturminneslagen, kräver samtidigt mycket administration, pappersexercis och ansökningar till bland annat Länsstyrelsen. Vi hjälpte till med ansökningar och underlag, illustrationsplaner och samtal till berörda instanser – som ett projektlederi. Här hittar du fler av våra landskapsprojekt.

2017 invigde kyrkoherde Lasse Svennson St Eriks begravningsplats.

St Eriks
St Eriks kyrka i Sollentuna är från 1927

Kontaktperson

Anders Brandstedt

Uppdragsansvarig arkitekt
+46 8 412 53 85

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Brandstedt Uppdragsansvarig arkitekt
Emma Wirén Uppdragsansvarig arkitekt
Katarina Pelinska Handläggande arkitekt