Linnéuniversitetet

Här tar framtiden form
Arkitektur, Landskap
Gator & Torg, Utbildning
Uppdragsgivare: Linnéuniversitetet och Skanska
Plats: Kalmar
Uppdragsår: 2014-2020
Miljöklass: LEED Gold, Passivhus SE

Ölandsbron har länge definierat Kalmar som stad, men nu kanske den får konkurrens. Vi är inblandade i stadens största och mest omfattande bygge sedan bron, nämligen framtidens universitet placerat invid brofästet. Med Linnéuniversitetet möter stad akademi.

Linnéuniversitetet finns i Växjö och i Kalmar. I Kalmar är det utspritt över hela staden och målet är att samla all verksamhet till Universitetskajen. Tengbom har ritat den östra delen av nya universitetet, innehållande labb, undervisningslokaler, kontor, bibliotek, kafé, restaurang, kårlokaler och informationsdisk. Den västra delen har ritats av CCO arkitekter.

Projektet är stadens största och mest omfattande bygge sedan Ölandsbron. Linda Camara, kontorschef för Tengbom i Kalmar och ansvarig arkitekt i projektet kommenterar:
– För oss är det jättestort att få vara med och bygga den framtida staden och bidra till samhällsutvecklingen i vår egen stad.

Illustration: Tengbom
Illustration: Tengbom

Från universitetets sida handlar det om att skapa fler spontana möten mellan studenter, forskare, stad och näringsliv. I arkitekturen syns detta bland annat i en transparent och öppen miljö som välkomnar såväl studenter som stadens invånare.

Välkomnande = tillgängligt

En tillgänglig miljö är bättre för alla. På Linnéuniversitetet ska vem som helst kunna röra sig fritt oavsett förutsättningar, besökare likväl som studenter och medarbetare. Visste du har vi har flera arkitekter på Tengbom med titeln Certifierad sakkunnig av tillgänglighet?

Ett stadsintegrerat universitet

I grund och botten handlar det om stadsintegrering, ett koncept som skiljer sig från många universitetsbyggnader vilka länge har placerats utanför stadskärnan. Men i Kalmar lyfter man vikten av mötet mellan universitetet och resten av samhället.

Placeringen vid vattnet ger förutsättningar att skapa nära samspel med Kalmar stad, dess boende och verksamheter. Närheten till gästhamnen gör att området nu kommer att vara aktiverat året runt, med den nya Universitetsplatsen som sammanhållande länk.

Illustration: Tengbom
Illustration: Tengbom

– Detta kommer att bli ett av stadens stora torg, men ett annorlunda sådant. Idag har vi Larmtorget som är gemytligt med krogar och liv och Stortorget, vilket är mer som stadens finrum som främst används vid stora event. Universitetsplatsen blir något helt annat, säger Linda Camara.

Växelverkan

Förhoppningen är att torget blir använt för nya funktioner som terminsstarter, examen och disputationer men även som en samlingsplats för allmänheten.

– Trots att det är en universitetsmiljö och till för studenter så blir det ett av de viktigaste offentliga rummen, säger Anna Frank, en av flera landskapsarkitekter som jobbar med projektet. Tanken är att det nya universitetet knyter ihop staden.

Torget fångar upp den karga hamnmiljön i sin gestaltning samtidigt som det ska vara inbjudande, med fokus på olika slags sittformationer. Från torget rör du dig in en lummigare gård som leder till huvudentrén, och upp till en terrass. För utemiljön samarbetar landskapsarkitekterna också med konstnären Pia Sandström som vill koppla utformningen till universitetets forskningsverksamhet, till exempel genom att anlägga saltvattendammar med musselodlingar på torget.

Snäckan & Pärlan är en metafor för byggnaderna på Universitetskajen.

Konceptet Snäckan & Pärlan

Det marina temat går igen även i byggnaderna. Linda Camara, Krister Bjurström och deras team jobbade utifrån fem visioner vilka de tolkade till en byggnad: Stadsintegrerat, Framtidens läroplats, Hållbart, Nationell och internationell renommé och Arkitektonisk kvalitet.

Grundattityden för hela området betraktas som en sammanhållen form med ett gemensamt fasadkoncept. Snäckan & Pärlan är en metafor för byggnaderna på Universitetskajen. Den omslutande byggnaden, snäckskalet, har en något mörkare och skrovlig utsida i tegel med en ljusare insida, som kan symboliseras av pärlemor. Inuti snäckan finner man den skimrande pärlan, en unik byggnad med avvikande fasadmaterial samt en tydligt originell kulörsättning. I denna portalbyggnad finner man biblioteket. Profilbyggnaden är en tio våningar hög undervisnings- och förvaltningsbyggnad som inordnar sig i tegelkonceptet.

Hela projektet ska vara klart 2020.

Kontaktperson

Fredrik Genberg

Kontorschef Kalmar
+46 480 36 36 81

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Linda Camara Kontorschef Kalmar, Arkitekt SAR/MSA
Krister Bjurström Arkitekt SAR/MSA
Aron Aspenström Arkitekt SAR/MSA
Tove Krogh-Andersen Arkitekt SAR/MSA
Magnus Nilsson Arkitekt SAR/MSA
Jan Arbman Byggnadsingenjör
Per de Mander Civilingenjör, Projektledare
Joakim Grönlund 3D-Illustratör
Xin Li Arkitekt SAR/MSA
Josefin Nyberg Arkitekt MSA
Jorge Ramirez Arkitekt MSA
Malena Strömberg Inredningsarkitekt
Joao Pereira Arkitekt
Ioannis Moutsatsos Arkitekt
My Tillback Byggnadsingenjör
Nellie Karlsson Byggnadsingenjör
Peter Lundbladh Arkitekt SIR/MSA
Anna Wyn-Jones Frank Studiochef Landskap, Landskapsarkitekt LAR/MSA
Stuart Hope Landskapsarkitekt BLA
Nejra Lagumdzija Landskapsarkitekt MSA
Jenny Andersson Landskapsarkitekt LAR/MSA