Linnéuniversitetet

Akademin mitt i staden
Arkitektur, Landskap
Gator & Torg, Utbildning
Uppdragsgivare: Linnéuniversitetet och Skanska
Plats: Kalmar
Uppdragsår: 2014-2020
Miljöklass: LEED Gold, Passivhus SE

Ölandsbron definierade länge Kalmar som stad men har nu fått konkurrens. I hjärtat av staden stoltserar Kalmars mest omfattande bygge Linnéuniversitetet. Här står mötet i centrum – mellan stad, akademi, student, lärare, näringsliv, Kalmarbor och besökare. Gränserna mellan ute- och innemiljöer har suddats ut i en arkitektur som präglas av dagsljus, rymd och hållbara material.

Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar. I Kalmar har verksamheterna varit spridda över staden men är nu äntligen samlade vid Universitetskajen. Tengbom har ritat den östra delen av nya universitetet som innehåller labb, undervisningslokaler, kontor, bibliotek, kafé, restaurang, kårlokaler och informationsdisk. Den västra delen är ritad av CCO arkitekter.

Placeringen mitt i staden gynnar ett nära samspel mellan universitetet, stadens invånare och verksamheter. Närheten till gästhamnen aktiverar området året runt, med den nya Universitetsplatsen som sammanhållande länk. Foto: Felix Gerlach

En gränsöverskridande mötesplats

Ett av universitetets främsta mål har varit att skapa fler spontana möten mellan studenter, forskare, stad och näringsliv. I arkitekturen syns det i en transparent och öppen miljö som välkomnar såväl studenter som stadens invånare. Innemiljöerna har en medveten utomhuskänsla som kommit till med hjälp av bland annat höga takhöjder, gott om dagsljus från ljuslanterniner och luftiga entréer där övergången från utemiljö till innemiljö suddas ut. Rustika och hållbara material som trä, tegel och betong återfinns både interiört och exteriört och knyter ihop miljöerna.

Öppenhet och transparens bidrar till orienterbarhet och uppmuntrar också till möten. Foto: Felix Gerlach
På Linnéuniversitetet står mötet i centrum – mellan studenter och lärare, näringsliv och akademi, stadsinvånare och besökare. Entréerna är välkomnande och övergången från utemiljö till innemiljö är utsuddad. Trä, tegel och betong återfinns både interört och exteriört. Foto: Felix Gerlach

Naturliga material möter kaxiga färger

Tegelfasaderna är bearbetade och präglar således kvarteret både inomhus och utomhus. Mot gårdssidan är tegelmönstret horisontellt, stenarna liggande och fönsterbanden horisontella. Mot gatusidan är mönstret vertikalt. Fönstren förstärker höjden och tar upp den interiöra färgsättningen i fönsterkarmarna. Ett genomgående grepp är mötet mellan gedigna material och kaxiga färger. Inte minst den gula kulören från Linnéuniversitetets grafiska profil har därför fått spilla av sig inne och ute.

Tegelfasaderna är bearbetade och präglar således kvarteret både inomhus och utomhus. Mot gårdssidan är tegelmönstret horisontellt, stenarna liggande och fönsterbanden horisontella. Mot gatusidan är mönstret vertikalt, fönstren förstärker höjden och tar upp den interiöra färgsättningen i fönsterkarmarna. Foto: Linnéuniversitetet

Självklar wayfinding

Den stora huvudtrappan avslutas med en magnifik taklanternin. Trappan och atriet möjliggör kommunikation och överblickbarhet mellan våningsplanen. Foto: Felix Gerlach

 

Färgerna ger en fin kontrast till de naturliga materialen och bidrar samtidigt till orienterbarheten i byggnaderna. Att lätt kunna orientera sig inom universitetet är mycket viktigt, och något som även öppenheten och transparensen mellan både våningar och inne- och utemiljöer bidrar till. Interiöra avenyer och atrier är en del av arkitekturstrukturen. Det skapar tydlig orienterbarhet och uppmuntrar till möten.

 

Välkomnande = tillgängligt

En tillgänglig miljö är bättre för alla. På Linnéuniversitetet ska vem som helst kunna röra sig fritt oavsett förutsättningar, besökare likväl som studenter och medarbetare. Visste du har vi har flera arkitekter på Tengbom med titeln Certifierad sakkunnig av tillgänglighet?

Inget tummande på hållbarheten

Den interiöra avenyn med gårdshusets akustikpanel som en inre träfasad. Skira trappräcken och undertak, rustik tegelvägg och blankt betonggolv. Funktionella material som åldras vackert men som också tål universitetsmiljön. Foto: Felix Gerlach

Höga hållbarhetsambitioner och även främjande av biologisk mångfald har präglat projektet i allt från dubbla miljöcertifieringar till planering av landskapselement. Universitetet har många avancerade läro- och forskningsmiljöer, och för Kalmar är marinbiologi stort. Inom universitetet ryms allt ifrån saltvattenbassänger och växthus till algsamlingar.

Stadsintegrerat universitet

Integreringen med staden skiljer Linnéuniversitetet från de många universitet som under lång tid blivit placerade utanför stadskärnan. I Kalmar är mötet mellan universitetet och resten av samhället viktigt. Till exempel ger placeringen vid vattnet förutsättningar till nära samspel med Kalmar stad, dess boende och verksamheter. Närheten till gästhamnen gör att området nu kommer att vara aktiverat året runt, med den nya universitetsplatsen som sammanhållande länk. Förhoppningen är att torget blir använt för nya funktioner som terminsstarter, examen och disputationer men även som en samlingsplats för allmänheten.

Foto: Felix Gerlach

Catta Torhell, överbibliotekarie på Linnéuniversitetet:
– Det har varit fantastiskt att få arbeta med planeringen av Universitetskajen – Det stadsintegrerade universitetet – en mötesplats för studenter och anställda men också en plats där stadens innevånare och besökare ska känna sig välkomna. Här ska vi visa upp vad som pågår på universitetet men också ta in stadens aktiviteter och kulturliv. Redan nu har studenterna gjort bibliotekshuset till sitt och vi får spontana kommentarer som ”ett jättehärligt hus – både storslaget och mysigt på samma gång”!

Huvudtrappan är central i biblioteket. Transport men också plats för möten och studier. Foto: Felix Gerlach

Parametrisk design löste volymfrågan

För att realisera arkitekternas vision behövde vi hitta ett effektivt sätt att rationalisera byggnadens volym, dess ovanliga vinklar och fönstersättning. Göra dem så smarta, snygga och okomplicerade som möjligt, helt enkelt. Genom att jobba med en parametrisk modell kunde vi snabbt laborera med olika alternativ och fatta beslut tillsammans. På så vis rationaliserades de sluttande fasaderna, deras indelning och alla de olika vinklarna och inte minst i entréfasaden som löpte utåt i en spets. Genom den parametriska modellen studerade vi hur fasader och glaspartier kunde möta varandra på bästa sätt, hur formen kunde förenklas och samtidigt leva upp till visionen. Generativ design skapar förutsättningarna som krävs för att kunna göra verklighet av den här typen av ambitiösa byggnader på ett både effektivt och kvalitativt sätt. Metoden ger kontroll över komplexa geometrier och vinklade plan, som sen kan exporteras och användas i projektets byggnadsinformationsmodell.

Kontaktperson

Fredrik Genberg

Kontorschef Kalmar
+46 480 36 36 81

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anna Wyn-Jones Frank Tidigare Studiochef Landskap, Landskapsarkitekt LAR/MSA
Aron Aspenström Arkitekt SAR/MSA
Ioannis Moutsatsos Arkitekt
Jan Arbman Byggnadsingenjör
Jenny Söderling Landskapsarkitekt LAR/MSA
Joao Pereira Arkitekt
Joakim Grönlund 3D-Illustratör
Jorge Ramirez Arkitekt MSA
Josefin Nyberg Arkitekt MSA
Krister Bjurström Arkitekt SAR/MSA
Linda Camara Regionchef, Arkitekt SAR/MSA
Magnus Nilsson Arkitekt SAR/MSA
Malena Strömberg Inredningsarkitekt
My Tillback Byggnadsingenjör
Nejra Lagumdzija Landskapsarkitekt MSA
Nellie Karlsson Byggnadsingenjör
Peter Lundbladh Arkitekt SIR/MSA
Per de Mander Civilingenjör, Projektledare
Stuart Hope Landskapsarkitekt BLA
Tove Krogh-Andersen Arkitekt SAR/MSA
Xin Li Arkitekt SAR/MSA