Arkitekturskolans nya entrétorg

En mötesplats på Campus KTH
KTH Arkitekturskolan Tengbom 2016
Landskap
Gator & Torg
Uppdragsgivare:
Samarbetspartners: Stockholms stad, Kungliga Tekniska Högskolan
Generalentreprenör: PEAB
Uppdragsår: 2010-2016
Markentreprenör: JVAB

Arkitekturskolan i Stockholm flyttade 2015 från en egen adress in till det stora Campus KTH. För områdets nykomling skapade vi ett nytt entrétorg – en mötesplats för människorna som studerar och jobbar på campus.

I över 25 år har vi samarbetat med Akademiska Hus och Kungliga Tekniska Högskolan, bland annat med flertalet olika ny- och ombyggnader, samt en vision av en akademisk landsväg genom campus, som ökar trafiksäkerheten och länkar samman hela högskoleområdet upp till Albano. I uppdraget med nya Arkitekturskolan ingick uppgiften att skapa ett var som välkomnande entrétorg, en så kallad shared space-yta där fotgängarna prioriteras och biltrafiken får anpassa sig till de gåendes och cyklisternas villkor.

Gestaltning – nybygge möter klassisk miljö

Grundtanken bakom torget var att på ett värdigt och lågmält sätt länka ihop den nybyggda Arkitekturskolan, ritad av Tham & Videgård, med den befintliga, klassiska miljön.Den fantastiska byggnaden kräver därför en högklassig markbeläggning för att komma till sin rätt. En inramning som samtidigt ska göra att Arkitekturskolan upplevs som en integrerad del av Campus KTH. Det huvudsakliga materialvalet föll på granit, som harmoniserar med huvudbyggnadens fasad i cortén-stål, och på så vis skapar en enhetlig känsla.

Ett entrétorg blir en oas på Campus

Våra landskapsarkitekter har medverkat vid i stort sett samtliga om- och tillbyggnader på KTH under de senaste 25 åren. Här ingår gestaltning och finplanering av mark, gårdar, terrasser, gator och torgytor samt skötsel och underhållsplaner. Några av ombyggnationerna blev belönade med ROT-priset 1996 och 2002. I arbetet med det nya entréområdet har Tengbom varit med under hela projekteringen, från programhandling, och har även färdigställt bygghandlingar.

Arkitekturskolans entrétorg
Foto: Sten Jansin

– KTH Campus är väldigt stort, som en hel liten stad. Med Arkitekturskolans torg ville vi skapa en inbjudande, entré och social mötesplats. En oas för människorna som studerar och arbetar på campus, säger Jörgen Orback.

2015 blev KTH Arkitekturskolan tilldelade Kasper Salin-priset, det vill säga ett av Sveriges finaste arkitekturpris. Slutligen har vi i uppdraget samarbetat med, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms stad, Kåren och Akademiska hus.

Kontaktperson

Jenny Söderling

Studiochef landskap
+46 8 412 53 95

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Jenny Thyberger Landskapsarkitekt LAR/MSA
Katarina Pelinska Landskapsarkitekt LAR/MSA
Maria Grimmer Landskapsarkitekt
My Ekman Landskapsarkitekt
Nejra Lagumdzija Landskapsarkitekt MSA
Oscar Malmenberg Landskapsarkitekt
Per Qvist Landskapsarkitekt