Gottsunda centrum och torg

Brokig mötesplats för alla
Landskap
Gator & Torg
Uppdragsgivare: Uppsala kommun & Uppsala kommuns Fastighets AB
Plats: Gottsunda, Uppsala
Byggaktör: JM (torg), PA Bygg (centrum)
Uppdragsår: 2011–2013

Gestaltning av brokig centrummiljö

Vårt uppdrag i nyrenoverade Gottsunda centrum var att ta fram ett gestaltningsförslag för utemiljöerna. Här samlas både butiker, teater, bibliotek, restauranger, bad och kontor. Vi skapade bland annat en uppehållzon för mjuka trafikanter som nu löper framför centrumets tre huvudentréer, möblerad med sittplatser, gröna kullar, blomsterprakt, belysning, cykelparkeringar och skyltning.

Gottsunda Centrum
Foto: Sten Jansin

Flexibel och rå kulturplats

Ett lekfullt slingrande markmönster rör sig längs med ytan, fortsätter förbi entréer till kulturhuset och badet och binder ihop hela ytan runt centrumets framsida. Placeringen av upphöjda planteringsbäddar bryter de långa siktlinjerna och skapar fina sittplatser utmed centrumfasaden. Mot baksidan, med entréer till idrottshall, inlastning, ateljéer och matmarknad, utformade vi en rå och flexibel kulturplats. Huvudelementet är en kaj i betong som kan användas både för inlastning och som uppehållsplats och scen för teaterverksamheten.

Gottsunda Centrum
Foto: Sten Jansin

Torget som naturlig mötesplats

På torget i Gottsunda ville vi skapa en naturlig samlingsplats som visar stadsdelens mångfald och variation. Här ska alla känna sig välkomna och trygga, oavsett ärende eller tid på dygnet. En solig sommardag likväl som i murrigaste januari. Torget i mitten av centrum har vi gestaltat som en tredelad väv i olika nivåer med funktioner som lek, uppehåll, scen och torghandel.

Samråd med Gottsundaborna
Vårt ursprungliga skissförslag utvecklade vi tillsammans med Gottsundaborna i ett utförligt samråd.  Alla fick lämna synpunkter som sedan blev bearbetade av oss till det färdiga förslaget. Att arbeta fram lösningar genom medborgardialog är både viktigt och otroligt givande – det hjälper oss både att skapa lösningar som brukarna efterfrågar, och ger oss nya perspektiv inför kommande projekt.

Lugn plats i trafikerad miljö

En av utmaningarna var att skapa en lugn plats avskärmad från trafik. Torget är omgivet av bilvägar på tre sidor och en parkeringsplats på den fjärde. Därför har vi lagt extra mycket omsorg på att utforma en tydlig och grön ram kring platsen. Det skapar bättre utrymme för vistelse och lek.

Uppdaterad fyrtioåring

Den uppdaterade platsen har många funktioner och blir samtidigt en viktig knutpunkt för framtidens kollektivtrafik i Gottsunda. I oktober 2014 var det invigning för det nya torget, lagom till Gottsunda centrums 40-årsjubileum.

Vill du kika på några fler av våra landskapsprojekt kan du bland annat kika HÄR.

Kontaktperson

Sofia Lewén

Kontorschef Uppsala
+46 766 39 47 72

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Elisabeth Hagströmer Landskapsarkitekt LAR/MSA
Jonas Sjögren Arkitekt SAR/MSA
Lotta Hålldin Mark- & VA-ingenjör SBR
Magnus Höglund Landskapsarkitekt LAR/MSA
Martin Hellberg Landskapsarkitekt, Ljusdesigner
Sofia Sandqvist Landskapsarkitekt LAR/MSA
Therese Sundqvist Landskapsarkitekt MSA