Sundholmen

Exotisk växtlighet på svensk ö
Sundholmen, Limhamn, Malmö,
Landskap
Gator & Torg
Uppdragsgivare:
Plats: Limhamn, Malmö
Projekttyp: Bostadsgårdar och interngator
Uppdragsår: 2011

På Ön (Sundholmen) i Limhamn skapade vi tre bostadsgårdar och interngator i anslutning till nybyggda flerbostadshus. Vi tog även fram kompletta bygghandlingar på uppdrag av Aarsleff.

Ön Sundholmen ligger i stadsdelen Limhamn i sydvästra Malmö kommun. Under första hälften av 1900-talet bedrevs olika industriella verksamheter här: skeppsvarv och flygplansproduktion. Två av kontorsbyggnaderna och en fabriksbyggnad står kvar än idag och hyser skolan på Ön, en närlivsbutik samt en friskvårdsanläggning. Den norra delen av Ön började bebyggas i början av 1990-talet med flerbostadshus, medan den södra började bebyggas i slutet av 1990-talet. Ön är även känd för fiske, speciellt den norra delen.

Sundholmen

Vårt uppdrag här bestod i att skapa bostadsgårdar och interngator i anslutning till nybyggda flerbostadshus. Efter att ha gestaltat dessa fick vi under våren 2011 även i uppdrag av Aarsleff, som skulle anlägga marken, att ta fram kompletta bygghandlingar.

Här växer idag exempelvis både fikon och katsura – ingenting man stöter på i Sverige särskilt ofta.

Havsnära koncept med exotisk växtlighet
Vi utvecklade ett koncept med exotisk växtlighet, inramad av cortén-stål i skarpa linjer och kanter. Det havsnära läget, med gårdar byggda på bjälklag, utgjorde speciella förutsättningar för projektet. Här skapade vi en spännande grundstruktur genom generösa trädäck med växtbäddar i varierade höjder. Det vackra cortén-stålet återfinner man i mycket av den specialritade utrustningen, till exempel i bänkar, trädgaller och stamskydd.

Gårdarna är skyddade för väder och vind vilket ger ovanligt goda förutsättningar för det exotiska växtmaterialet, som vi tog fram i samråd med experter från SLU Alnarp. Här växer idag exempelvis både fikon och katsura – ingenting man stöter på i Sverige särskilt ofta.

Kontaktperson

Ulrika Lundquist

Affärsutvecklare Skåne
+46406413133

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Emelie Wieslander Landskapsarkitekt LAR/MSA
Karl Grunning Landskapsarkitekt
Malin Ingemarsdotter Jönsson Landskapsarkitekt LAR/MSA