Park på Norra Latin

Välkomnande lugn mitt i city
Landskap
Kultur, Park & Lek
Uppdragsgivare: AB Folkets Hus i Stockholm, Bantorget Fastighets AB
Plats: Stockholm
Byggaktörer: AB Folkets Hus i Stockholm, Bantorgets Fastighets AB
Uppdragsår: 2010-2013

När parken framför Norra Latin skulle restaureras måste det ske på ett varsamt sätt, inte minst på grund av det historiska värdet. Med målet att gestalta miljön utifrån hur den ursprungligen hade sett ut, letade vi fram ritningar, fotografier och texter från arkiv som underlag. Vår utformning går att koppla till historiska källor – även växtmaterialet som vi valde kan knyta an till epoken.

Återskapad historisk miljö på Norra Latin

Norra Latin, ett vackert exempel på arkitektur i nyrenässansstil, ritades av Helgo Zetterwall och invigdes 1880 i närvaro av bland annat kung Oscar II och prins Eugen. Idag har den gamla skolbyggnaden istället blivit omvandlat till konferenscenter. Både huset och den stora gårdsmiljön, som blev anlagd runt 1914, är ett välkänt och omtyckt inslag i Stockholms stadsbild.

Norra Latin
Foto: Sten Jansin

När parken framför Norra Latins entré mot Drottninggatan skulle upp till restaurering måste det ske på ett varsamt sätt. Inte minst på grund av det historiska värdet. Med målet att gestalta miljön utifrån hur den ursprungligen hade sett ut, letade vi fram ritningar, fotografier och texter från arkiv som underlag. Vår utformning kan du koppla till historiska källor – även växtmaterialet som vi valde ut knyter an till epoken.

Vi ville utveckla en inbjudande atmosfär med gott om vistelseytor – en lugn oas mitt i innerstadens myller.

Gott om ytor att vistas på

Gröna rum är mycket viktiga våra stadsmiljöer. I projektet på Norra Latin ville vi utveckla en inbjudande atmosfär med gott om vistelseytor. En lugn oas mitt i innerstadens myller. Ett sätt att skapa mer yta var att bredda huvudstråket mellan entrén och Drottninggatan med stenmjöl. Vi kompletterade trädraderna längs gången med perennplanteringar och skapade också två tydliga rum för vistelse i parken, med bänkar, planteringar och häckar. Vi valde samtidigt att utvidga entréytan, både för att göra den mer praktisk för transporter men också för att besökarna skulle uppleva den som riktigt välkomnande.

Samarbete mellan landskapsarkitekter och projektledning

Tengboms uppdrag på Norra Latin var att inventera och redogöra för parkens kvaliteter och behov av förbättringar. Det i sin tur  ledde fram till arbetshandlingar för upprustning av parken. Våra landskapsarkitekter har också projekterat och besiktigat, medan våra projektledare har drivit både projekt- och byggledning.

Vill du se några fler av våra landskapsprojekt – kika gärna HÄR.

Kontaktperson

Anders Brandstedt

Landskapsarkitekt
+46 8 412 53 85

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Brandstedt Landskapsarkitekt LAR/MSA
Anders Högström Projektledare
Anna-Karin Skoog Landskapsarkitekt LAR/MSA
Jörgen Orback Landskapsarkitekt LAR/MSA