Våra parklets sprider sig

”San Francisco har kommit till Torsgatan”, skriver Vi i Vasastan den 30 juni. Här har Bonniers konsthall nämligen beställt en soltrappa enligt vårt koncept om små urbana mikroparker, eller biotoper.

Katarina Pelinska, landskapsarkitekt på Tengbom förklarar konceptet:
”Det handlar om att man bygger om en del i det offentliga rummet och gör en publik anläggning. Traditionen kommer från San Francisco där man sedan länge har byggt om och nyttjat parkeringsplatser.”

Förutom de två soltrappor som finns på Odenplan och nu även på Torsgatan, planeras det för en ytterligare från Malmskillnadsgatan ner till Sergels torg, skriver Vi i Vasastan i samma artikel.
Vår ursprungliga parklet är, oss veterligen, den första i världen som erbjuder en lösning för hantering av dagvatten. Idén bygger på funktionaliteten i så kallade gröna gator, ett svackdike fyllt med vegetation längs trottoarkanten. Fördröjningen i diket reducerar avrinningsvolymen samtidigt som vegetationen fångar upp miljöfarliga partiklar, och resultatet är mindre och renare dagvattenutsläpp.Mikroparken som vi uppförde utanför kontoret på Katarinavägen donerades till Stockholm Stads Trafikkontor, men konceptet lever uppenbarligen vidare, vilket vi är glada över att se.

Kolla även in vår tillfälliga Pop Up-park på Humlegårdsgatan.