Multihallar lösning för tillgång till idrott

Bristen på idrottshallar är stor. Varför utnyttjar vi inte idrottshallar och arenor bättre? Med hjälp av till exempel smarta multihallar kan flera olika aktiviteter samsas och utnyttja en anläggning på olika tider och olika dagar.

Nyhemskolans idrottshall. Fotograf: Felix Gerlach

Pandemin och energikrisen har slagit hårt mot tillgången till idrottshallar där hallbristen var ett faktum redan innan. Men att värna om både barn och vuxnas tillgång och möjlighet till rörelse är en viktig investering för framtiden. På uppdrag av Trelleborg stad ritade vi på Tengbom ett förslag till en idrottsstad i området runt Östervångsparken, med en så kallad multihall. Christer Blomqvist är uppdragsansvarig arkitekt för förstudien och har många års erfarenhet av att skapa helhetslösningar för idrottshallar och arenor. Han menar att en av lösningarna på hallbristen i Sverige är just multihallen.

Men vad är en multihall?

Christer Blomqvist.

– Det är en idrottshall med multifunktion som man kan nyttja dygnet runt, året runt. Att kunna nyttja en hall hela tiden ökar lönsamheten. Här kan till exempel en skola använda hallen för både sin skolidrott och som matsal. Matcher och cuper kan spelas på helgerna, allmänheten kan träna här, spela pingis eller fika, och föreningar kan nyttja hallen för sin verksamhet. För oss är det viktigt att en skolidrottshall från början utformas medvetet för att allmänheten ska kunna nyttja hallen på kvällar och helger. Även en liten idrottshall kan bli lönsam om den samnyttjas med flera intressenter såsom skola, kommun, näringsliv.

Vad kostar det i form av ohälsa och utanförskap att inte satsa på idrotten?

Vad är då problemet, varför råder det hallbrist i Sverige?

– Det kan finnas utmaningar i att hitta någon som vill investera ekonomiskt i en idrottshall, säger Christer. Man kanske ser framför sig en dyr arena som endast utnyttjas för stora matcher eller event någon enstaka gång per månad, som annars står och kostar pengar och drar el. Men det kanske handlar mer om att faktiskt vända på frågeställningen – vad kostar det att inte satsa på idrotten, i form av ohälsa och utanförskap, kontra vad man vinner på att investera i den istället.

Hur tycker du att man ska angripa frågan?

– Jag tycker att man ska ta hjälp med att göra en beräkning för den här typen av helhetslösning. Titta på hur man kan skapa lönsamhet både vad gäller pengar men också tydliga vinster i form av social hållbarhet för samhället. Jag tror kanske att man inte känner till att den här typen av lösningar finns, där man skapar synergier för både medborgare, idrottare, privata näringsidkare, kommun och skola. 

Har du några exempel på multihallar?

– Till exempel i Trelleborg där vi nu föreslår att man samnyttjar en arena och idrottshall med en skola för 600 elever, som både kan ha sin idrott och äta lunch där. Det här ger ett bra underlag för kollektivtrafik och energivinster. Ett badhus har ett stort värmebehov och en ishall har ett värmeöverskott. Att jobba med multihallar på det här sättet skapar både ekonomisk lönsamhet och hälsovinster.

Vill du prata multihallar?
040-641 31 01