Widerströmska gymnasiet

Från lab till kreativ studiemiljö
Uppdragsgivare: SveaNor/Hemsö & Huddinge kommun, Veidekke
Plats: Flemingsberg
Uppdragsår: 2017-2019
Byggaktör: Veidekke
Inredning: LINK Arkitektur
Projekttyp: Gymnasieskola

En mix av naturvetenskap, teknik, hälsa och entreprenörskap. En grogrund för samverkan och nytänkande. En modern skola och en attraktiv arbetsplats. Det ramar in Widerströmska gymnasiet i Huddinge.

Mitt i centrum för kompetensutveckling

Precis som byggnaderna NEO och Technology and Health, tillhör Widerströmska gymnasiet det Life Science-kluster som vuxit fram i Campus Flemingsberg de senaste åren. Här har Tengbom varit ansvarig arkitekt för ca 50 000 m2 under åren 2012-2019. Skolan, vars namn och logga är sprunget ur Karolina Widerström – den första kvinnan att doktorera i Sverige, huserar nu på ett av våningsplanen i NEO-byggnaden. Här ska gymnasieeleverna, morgondagens forskare och entreprenörer, formas i samverkan med omgivningens akademi och sjukvård.

Widerströmska gymnasiets entré. Foto: Felix Gerlach

Ljusa och inspirerande klassrum

Ljus, färg, rymd och öppenhet är det som karaktäriserar NEO på insidan och den känslan har fått utgöra basen även för skolan. Det som hos Karolinska Institutet (i de ovanför liggande våningsplanen) är hypereffektiva moderna forskningslab, är i Widerströmska istället inspirerande och kreativa klassrum. Tex kan elever och lärare skriva direkt på väggarna och rummen har öppnats upp med stora glaspartier för att uppfylla dagsljuskrav för studiemiljön. En i alla rum genomgående gulgrön matta pryder också salarna för att släppa in ljuset ännu lite till.

Ljusa och rymliga klassrum och föreläsningssalar. Foto: Felix Gerlach

Detaljer binder ihop

Tillsammans med LINK Inredningsarkitektur har vi tagit fram material och färger som samspelar med identiteten i den övriga NEO-byggnaden. Fina detaljer binder ihop skolans lokaler med de övriga våningsplanen, bland annat genom karaktäristiska spiraltrappor och accentfärger i tak, dörrpassager och på delar av den lösa inredningen.

Social trygghet och gemenskap

Förutom föreläsningssalar och klassrum finns också ett samlande torg kallat Arenan, gym, kemi- och fysiksalar, café, multisal och lärarrum. En viktig parameter i projektet har varit att skapa förutsättningar för elevernas sociala trygghet på skolan. Logistiklösningen blev därför transparenta miljöer som uppmuntrar till möten mellan elever och lärare. Det finns tex inga dolda hörn någonstans och lärarrummen är jämnt utspridda där eleverna hänger om dagarna.

Skolans entré och utrymmen. Foto: Felix Gerlach

Kontaktperson

Anna Morén Sahlin

Ansvarig arkitekt och Studiochef Hälsa och Forskningsmiljöer
+46 841 03 54 47

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Ali Özpekmezci Byggnadsingenjör
Anna Morén Sahlin Arkitekt SAR/MSA
Erik Hammargren Byggnadsingenjör
Johan Lagnefeldt Arkitekt
Karolina Lorentzi Arkitekt SAR/MSA
Kicki Claesson Byggnadsingenjör
Krister Bjurström Arkitekt SAR/MSA
Stefan Samuelsson Byggnadsingenjör
Therese Gradin Arkitekt