Servicebyggnaden Malmö

Life Science

Tengbom har lång erfarenhet av projekt inom Life Science – begreppet som samlar utbildning, forskning, vård och näringsliv under ett tak, i arkitektoniska termer. En Life Science-byggnad utformas ofta som en mötesplats med rum för kunskapsutbyten olika områden emellan.

Ett Life Science-kluster huserar vetenskap inom bland annat medicin, biologi, kemi, teknik, information och materialvetenskap. Här ryms företag och organisationer inom privat och offentlig vård, läkemedel, patient- och läkarorganisationer och forskning. Målet är att verksamheterna smidigt ska kunna interagera för att skapa innovationer och framsteg som i slutänden förbättrar människors hälsa. Det är här arkitekturen kommer in i bilden.

Tengbom har jobbat med vård- och forskningsnära arkitektur i över två decennier. Under den här tiden har vi blivit branschledande på laboratorier tack vare en teknik vi utvecklat där all försörjning sker via dolda system i tak och golv (golvrännor) – som i sin tur skapar flexibla miljöer som kan utvecklas över tid. Med andra ord en strategiskt viktig investering för långsiktigt hållbara byggnader och miljöer.

Vårt erbjudande inom Life Science garanterar ett strukturellt tänk från tidigt skede, med grundligt analysarbete baserat på kunskap om komplexa verksamheter och byggtekniker. Vår rådgivning ringar in allt från ombyggnation och nybyggnation till val av tomt och läge såväl som val av konsulter.

Vill du veta mer? Hör av dig till Anna!
+46 841 03 54 47