Servicebyggnaden Malmö

Life Science

Tengbom har lång och djupgående erfarenhet av projekt inom Life Sceince – begreppet som samlar utbildning, forskning, vård och näringsliv under samma tak, i arkitektoniska termer. En byggnad ämnad för Life Science utformas ofta som en mötesplats med rum för kunskapsutbyte olika discipliner emellan.

Ett Life Science-kluster huserar vetenskap inom bland annat medicin, biologi, kemi, teknik, information och materialvetenskap. Samlingsnamnet omfattar företag och organisationer inom privat och offentlig vård, läkemedel, patient- och läkarorganisationer och en stor variation av forskning. Önskan är att verksamheterna ska interagera för att skapa innovationer och framsteg som syftar till att förbättra människors hälsa, och där kommer arkitekturen in i bilden.

Tengbom har jobbat med vård- och forskningsnära arkitektur i över två decennier. Under denna tid har vi blivit branschledande på laboratorier tack vare en teknik vi utvecklat där all försörjning sker via dolda system i tak och golv (golvrännor). Detta ger flexibla miljöer som kan utvecklas över tid, en strategiskt viktig investering för långsiktigt hållbara byggnader och miljöer.

Tengboms erbjudande inom Life Science garanterar ett strukturellt tänkande från tidigt skede, med grundligt analysarbete baserat på kunskap om komplexa verksamheter och byggtekniker. Vår rådgivning ringar in allt från ombyggnation och nybyggnation till val och tomt och läge såväl som val av konsulter.

Vill du veta mer? Hör av dig till Anna!
+46 841 03 54 47