Midsommarkransens grundskola

Utbildning

Tengbom skapar rum för modern pedagogik genom medveten skolarkitektur. Rum där barn, unga och vuxna inspireras till att forska och använda sina sinnen för att ta till sig av de kunskaper skolan förmedlar. Men vi skapar också rum för social hållbarhet, genom att arbeta med skolan som en viktig mötesplats för omkringliggande samhälle och by.

Skolan måste följa med i samhällets snabba utveckling, och nyckeln där är flexibla och funktionella miljöer. När vi tänker långsiktigt och inkluderande, ger vi beställare och brukare bättre förutsättningar till innovativa och utforskande miljöer. Ny teknik är en viktig aspekt som kontinuerligt förändrar och ställer nya krav på att läromiljöerna ska kunna anpassas och förändras. Skolan ska på ett flexibelt sätt kunna följa med i utvecklingen av nya pedagogiska förutsättningar.

När du väljer att samarbeta med Tengbom kan du vara trygg i att vår erfarenhet av att arbeta med denna process under tidiga skeden, och i programarbete, leder till att vi effektivt når de mål och visioner som skolan har. Vi visualiserar dem, konkretiserar dem och skapar en arkitektur som representerar dem. Tillsammans bygger vi framtiden.

Vill du lära dig mer?
+46 8 412 53 36