Nyhemsskolan

Öppet hus
Arkitektur, Landskap
Park & Lek, Utbildning
Uppdragsgivare:
Plats: Ängelholm
Byggaktörer: Skanska Sverige AB, Region Hus Syd
Uppdragsår: 2014 - 2017
Miljöklass: Miljöbyggnad Silver
Fotograf: Felix Gerlach

Skola på dagen. Idrott, kultur och föreningsliv på kvällar och helger. Hela Ängelholm ska ha glädje av Nyhemsskolan.

Om du råkar förirra dig in på en skolgård känner du oftast väldigt tydligt att du befinner dig på skolans område, nästan som på förbjuden mark. För Nyhemsskolan fanns en tydlig vision om att istället vara inkluderande, öppen och inbjudande, en tillgång för staden.

2014 utlyste Ängelholmslokaler en markanvisningstävling där Tengbom tillsammans med Skanska avgick med segern och sedan april i år har eleverna haft tillgång till sin nya skola, liksom stadens övriga invånare. Ängelholm har ett rikt föreningsliv (speciellt inom musik och idrott) och hade behov av lokaler som kunde användas utöver skolverksamheten. Skolans starka offentliga karaktär stod i fokus under planeringen.

De offentliga delarna, det vill säga aulan, foajén, matsalen, specialsalarna och idrottshallen, orienterades mot huvudstråket till skolan, så att de skulle vara lätta att hitta. De mer privata delarna, lärosalar och grupprum, placerade vi längst bort mot den lummiga grönskan.

Det ska verkligen kännas att det är en skola för alla i samhället, på alla plan.

Hängvänligt på Nyhemsskolan

Det är en relativt stor skola, med ungefär 450 elever i årskurs 7 – 9. Här finns också en särskoledel, vilket ställer höga krav på tillgänglighet och utformning både inom- och utomhus.

– Det ska verkligen kännas att det är en skola för alla i samhället, på alla plan, understryker ansvarig arkitekt Liv Stein.

Tomten innehåller mycket grönska och befintlig och ny vegetation ger tillsammans skolgården en stor artrikedom.

– Eftersom det är en högstadieskola handlar det mycket om att sitta och hänga och umgås, visa upp sig och kolla in, säger Cecilia Parin. Det finns alltså många olika typer av sitt- och samvaroplatser.

Öppenhet är lika med tillgänglighet

Tengboms Certifierade sakkunniga skapar miljöer som är bra för alla

Amöbor med multifunktion

Skolgårdens ytor är också tydligt kopplade till lokalerna innanför; kulturtorg vid musik- och bildsalarna, odlingsmöjligheter utanför hemkunskapen och en uteservering till matsalen.

De högt ställda kraven på fördröjning av dagvatten inom tomten syns tydligt i gestaltningen av utemiljön, bland annat i form av två nedsänkta ”amöbor” i röd asfalt där dagvatten tillfälligt kan samlas innan det sjunker undan. Övrig tid kan de användas för skate, mountainbike eller sparkcykel.

Programmet för Nyhemsskolan har varit omfattande, och det har varit en utmaning att ändå hålla det visionärt, säger arkitekterna.

– Men det är hög kvalitetsnivå på resultatet. Det märks att kommunen som förvaltare månar om de allmänna lokalerna, sådant gillar vi. Det är också en fråga om hållbarhet, att man bygger för att det skall hålla under en lång tid.

Kontaktperson

Pernilla Woelfer

Arkitekt
+46 42 19 48 54

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Annette Johannesson Storkökskonsult
Cecilia Nerhagen Landskapsarkitekt LAR/MSA
Cecilia Parin Landskapsarkitekt LAR/MSA
Elisabeth Ciardi Arkitekt SAR/MSA
Henrik Troedson Arkitekt
Karl Grunning Landskapsarkitekt
Kent Fridell Landskapsigenjör, specialist grönblå infrastruktur
Liv Stein Arkitekt SAR/MSA, UA
Martin Pålsson Inredningsarkitekt MSA
Sofie Edström Byggnadsingenjör