Normkreativa perspektiv är den nya normen på Tengbom

Tengbom har fått miljonbidrag för att driva och utveckla normkreativa processer. I tre separata projekt arbetar arkitekterna Dafni, Karin, Vesna, Lina och Alex med att lyfta exkluderade röster och grupper i stadsutvecklingsprocessen. 

Ja, nu slår det gnistor om normkreativiteten på Tengbom.  I Helsingborg pågår projektet #Varärtjejerna för full fart; en Bottom Up-process skapad av Vesna Vasiljkovic, Alex Cochrane och Lina Salomonsson. Här ges 15 tjejer i årskurs åtta på Wieselgrensskolan full kontroll att leda en process och utveckla tre platser i Helsingborg helt utifrån deras drömmar, behov och tankar. Projektet genomförs i samarbete med Helsingborgs stad, vilka tillsammans med Visionsfonden stöttar med 660 000 SEK.

Tengbom mottar ytterligare 680 000 SEK från Vinnova för att utveckla ett normkreativt förhållningssätt till gestaltningsprocessen inom hela företaget. I detta projekt ska Dafni Sarakinis och Karin Manberger ta fram verktyg och metoder som kan hjälpa varje medarbetare att se genom normkreativa glasögon. Målet är att det normkreativa perspektivet ska bli vardag.

Dafni Sarakinis jobbar även i ett tredje projekt kallat Vi skapar staden. Tillsammans med Fanny Linnros från White arkitekter har hon fått 300 000 SEK från Vinnova för att utveckla Skärholmens kommunala sommarjobb till ett forum för ungdomar att påverka sin närmiljö.

Normkreativ arkitektur

Vad betyder då normkreativitet och hur gör man en normkreativ gestaltningsprocess? Frågorna är många, och svaren är inte självklara. Därför har  Tengboms marknads- och kommunikationsavdelning tillsammans med arkitekterna tillsammans tagit fram en digital kommunikationsplattform kallad Normkreativ arkitektur. Denna ska fungera som ett verktyg i dialog med samarbetspartners och kunder såväl som en megafon för att arbeta proaktivt med jämlikhet, jämställdhet och integration. En samlingsplats för tankar och intresse kring normkreativitet under utveckling, helt enkelt.