3 snabba om Medborgardialog

I anslutning till järnvägsspåren i det småländska samhället Lammhult, tas snart de första spadtagen till den nya stationsparken. Ett kommunprojekt ritat av Tengbom som bygger på en genomarbetad medborgardialog i gestaltningsprocessen. Frida Skarp delar med sig av sina bästa tips för att lyckas med att inkludera medborgare.

Denna gräsmatta kommer snart sprudla av liv, rörelse, lek och kreativitet. För att komma mål hjälper alla till.

I en första anblick kan platsen upplevas som en helt vanlig gräsmatta mellan järnvägsspåren och ICA:s lastbrygga. Men faktum är att det här ska bli en blomstrande oas där socialisering, lek och nöje går hand i hand. Grusplan, odling, vinterisbana, lekplats för alla åldrar, sittbänkar, utegym och scen, bland mycket annat. I medborgardialogen framkom det att det här aktivitetsområdet är precis vad invånarna saknar och efterfrågar.

Illustrationsplan över den blivande Lammhults stationspark. Bild: Tengbom/Växjö kommun

– Arkitektens ständiga utmaning är att utforma miljöer som människor vill vara i. Ett framgångskoncept för att skapa tillgängliga och inkluderande miljöer är att involvera brukaren i samtalet och designprocessen. Det leder till värdefulla insikter som bygger på verkliga behov och önskemål. Framför allt när det handlar om att förändra otrygga och särskilt utsatta områden till något positivt och användbart, menar Frida Skarp, arkitekt.

Att lyckas med medarbetardialog

Vad är då viktiga aspekter för att skapa en bra medborgardialog? Frida lyfter tre do’s and dont’s.

1
Involvera alla perspektiv

En av de största utmaningarna är att man aldrig kommer kunna täcka in alla åsikter, tankar och idéer i en medborgardialog. Därför är det viktigt att försöka lyssna till så många olika människors perspektiv som möjligt (som kön, bakgrund, ålder, intressen) för att syftet med platsen och dess utveckling ska kunna uppfyllas.

I dialogen kring stationsparken tillfrågades tre olika fokusgrupper; ungdomar, fastighetsägare och närliggande verksamheter samt lokala samhällsföreningar. Parallellt med detta lät vi allmänheten säga sin mening på den årliga Lammhultsdagen och genom digitala enkäter.

Frida Skarp i dialog med engagerade invånare runt modellen av parken.

”När vi var ute och gick i parken med ungdomarna från ungdomsgården fick vi ett genialiskt tips om att bygga en trappa nerför parkens ena brant, eftersom det är den snabbaste genvägen till ICA från viadukten. Det var inget vi skulle haft en tanke på om vi inte pratat med dem.”

2
Undvik skendialog

Sätt rätt förväntningar på dialogen genom att vara tydlig och öppen med förutsättningarna. Handlar det om att samla in information eller kan det till och med innebära att man utformar saker tillsammans? Är det bara fantasin som sätter gränser för idéer, eller finns det ramar och riktlinjer att förhålla sig till? Till det hör också att det man lovar i olika skeden faktiskt händer, och att kunna visa på resultat inom en överskådlig tid. Om jag som tillfrågad inte ser en tydlig koppling mellan min egen påverkan och att något faktiskt händer, då försvinner vitsen med medborgardialog.

Modell i papper över parken som underlag för diskussion.

Exempelvis byggde vi under Lammhultsdagen upp en överskådlig modell av parken där förslagen från dialogerna var med. På så vis kunde vi visa vad som var på gång, öppna upp för feedback och ge möjligheten att rösta på färger, former och andra detaljer.

3
Återkoppla

Att visa att man har lyssnat är kanske det viktigaste för en bra relation. Det kan handla om att säkerställa att man förstått rätt och inte feltolkat något, och vara öppen för vidare förståelse. Genom att också motivera varför man gått vidare/inte kunnat gå vidare med olika förslag och idéer bygger man fortsatt förtroende.

Vi tog två av fokusgrupperna på vandring i parken för att samla information om hur den används idag och vad som saknas för att man ska vilja utnyttja den mer. Utifrån våra tolkningar fick de sedan lämna synpunkter och ytterligare förslag.