Brännkärrsskolan

Flexibel och naturnära skola
Arkitektur
Utbildning
Uppdragsgivare:
Var: Alsike, Knivsta kommun
Färdigställt: 2013
Byggnadstyp: Nybyggnad, F-5
LOA: ca 4 500 kvm

Tengboms uppdrag var att skapa ett lokalprogram för en skola för drygt 300 elever där det främsta önskemålet var att skolan skulle vara möjlig att enkelt förändra för kommande behov. Samtidigt togs en utredning fram angående möjligheten att exploatera ett orört skogsområde i Alsike. Beställarens önskemål var en skola med stark arkitektur och värme, väl inpassad i just detta naturområde. Här är Brännkärrsskolan.

Huvudbyggnaden på Brännkärrsskolan är utformad med tegelfasad och de anslutande byggnadskropparnas fasader är i liggande panel. Interiört la vi också stor vikt på valet av hållbara material och en hög arkitektonisk gestaltning som kan bidra till att skapa en kreativ och stimulerande skolmiljö. Genom de utblickar som skapades är det lätt att orientera sig i byggnaden och det stimulerar kontakten med den yttre miljön.

Ljusinfallen ger spänning åt lokalerna. Lös inredning använde vi för att ge väl valda delar av skolan ett lekfullt utryck. I klassrummen är inredningen mer konventionell. Den akustiska miljön är viktig i en skolbyggnad och genom ett nära samarbete med akustiker har ljudmiljön varit en del av arkitekturen; till exempel genom specialutformade paneler.

Ljusinfallen ger spänning åt lokalerna.

Vårt team har arbetat med projektet från program-, detaljplaneskedet fram till färdig byggnad. Även i produktionsskedet har Tengbom deltagit i nära samarbete med beställare och entreprenör.

Brännkärrsskolan Brännkärrsskolan

Tengbom har samtidigt byggt många och olika skolor runtom i Sverige. Ta därför gärna en kik i vår portfolio där du hittar ett urval av våra projekt!

Kontaktperson

Lina Swanberg

Affärsområdeschef
+46 8 412 53 36

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Adalaura Garcia Medverkande arkitekt
Eva RantaEskola Uppdragsansvarig arkitekt
Fredrik Åkersson Medverkande ingenjör
Ingrid Grubb Medverkande arkitekt
Ingvar Jonsson Medverkande ingenjör
Lennart Sundquist Ansvarig ingenjör
Marianna Klinga Medverkande arkitekt
Owjan Pourmetrahi Ansvarig ingenjör