Frejaskolan

Skolan utan baksida
Arkitektur
Utbildning
Uppdragsgivare:
Plats: Tynnered, Göteborg
Lokalarea: Ca 11 300 kvm BTA
Färdigställt: Årsskiftet 2017/2018
Foto: Felix Gerlach och Tengbom
Projekttyp: Skola F-9 med kulturskola, särskola, idrottshall och fritidsgård

Frejaskolan är specifik både till form och funktion. Tre hexagonformade huskroppar bidrar till en varierande utemiljö som samtidigt berikar stadsrummet. Skolbyggnaden vänder sig därmed mot alla riktningar på den stora tomten.

Frejaskolan

Frejaskolan – en vunnen tävling

Tengbom vann uppdraget att rita nya Grevegårdsskolan, nu kallad Frejaskolan, 2014 i en tävling arrangerad av Lokalförvaltningen i Göteborg. Under två års tid har vi genom nära samarbete med verksamhet och beställare skapat en ny skola för cirka 650 elever och 100 pedagoger. Frejaskolan är ett av de största nybyggnadsprojekten för vår beställare och ett efterlängtat projekt för de pedagoger och elever som länge sett fram emot sin nya skola.

En skola utan baksida

Tävlingsförslaget, kallat Mångsida, behandlade allt från trafiklösning, utemiljö, logistik, till möjligheten att kunna bygga i etapper och bidra till en lekfullhet i den kringliggande stadsmiljön. Tanken med de tre hexagonformade huskropparna som är sammankopplade av en entrénod, är att skapa varierande utemiljöer för barnen, berika det befintliga stadsrummet, och vända sig mot alla riktningar på den stora tomten. Byggnaderna ska tillsammans bilda en skola utan baksida.

Frejaskolan

Vi ville skapa något både beständigt och föränderligt som tål att bli använt.

FrejaskolanFrejaskolan

Utvändigt är skolan stram men lekfull, en gestaltning som även genomsyrar det invändiga konceptet. På samma sätt som skolan upplevs olika från olika avstånd så växlas skalan invändigt också. Olika typer av rumsformer skapar miljöer för trygghet, gemenskap, lekfullhet och inspiration. Materialvalen ute som inne tog vi omsorgsfullt fram för att de skulle hålla och förädlas med tiden.

Skolan ligger centralt i stadsdelen och är tänkt att fungera som ett nav i området och bidra med nya mötesplatser för olika verksamheter och skapa arenor för möten.

Frejaskolan Frejaskolan

Spana gärna vidare på fler av våra skol- och utbildningsprojekt HÄR.

Kontaktperson

Lina Swanberg

Studiochef Utbildning och kulturmiljö
+46 8 412 53 36

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Banafsheh Nejad Arkitekt SAR/MSA
Gabriel Sandstedt Arkitekt MSA
Lina Swanberg Arkitekt SAR/MSA