Stadshagsklippans skola

Skolan som kreativt nav
Arkitektur
Utbildning
Uppdragsgivare:
Plats: Stadshagsklippan, Stockholm
Projekttyp: Skola F-6
Uppdragsår: 2014-

En skolmiljö kan inspirera till stordåd, eller skjuta kreativiteten i sank. Att Stadshagsklippans skola i Stockholm gör det förstnämnda är både elever och lärare överens om.

Stadshagsklippans skola
Vi på Tengbom jobbar gärna med skolor och förskolor. Att alla, inklusive barn och ungdomar, förtjänar bra arkitektur är en självklarhet.

Det är aldrig för tidigt att introduceras för bra arkitektur. Allas vardag förbättras av en god miljö. Därför jobbar vi gärna med skolor och förskolor. Nu har Tengbom på uppdrag åt Sisab och Utbildningsförvaltningen ritat nya Stadshagsklippans skola i Stockholm, med plats för 750 elever i årskurserna F till 6. Det är ett viktigt och spännande arbete och utgångpunkten har varit att skapa en levande och pedagogisk skolmiljö som stimulerar både barnen och de vuxna lärarna som har den som arbetsplats. Det har också varit centralt att få skolan att kännas som en integrerad del av omgivningen.

– Vi har jobbat mycket med att skapa en sömlös relation mellan staden och skolan. Tanken är att de ska vara en del av varandra och fungera som en mötesplats, lite som ”kyrkan i byn”. Något att samlas kring, berättar Kia Larsdotter, en av de ansvariga arkitekterna.

Gilla läget

Skolan har fått ett urbant läge och det för så klart med sig så väl fördelar som utmaningar. Tomten har i stor grad blivit formad av grannarna, ett bostadshus och den nya Stadshagens Idrottsplats. Vi har placerat byggnaden längs med St Göransgatan på kanten mellan den lägre gatan och den upphöjda idrottsplatsen, i direkt anslutning till Stadshagens tunnelbanestation och det nya stadsdelstorget väster om skolan. På så sätt skapas ett fungerande sammanhang med flera offentliga funktioner i samverkan kring torget, och skolan blir en naturlig del av staden.

– Jag är nöjd med att vi lyckats rita en välfungerande skola på en utmanande plats. Vi har en gedigen erfarenhet från liknande uppdrag och vet vad som fungerar och vad som inte gör det, säger Kia Larsdotter.

– Vi har lyckats bejaka platsens förutsättningar i stället för att jobba emot dem och gjort en platsspecifik och intressant arkitektur som fungerar som en förlängning av staden och ger något tillbaka till platsen.

Stadshagsklippans skola
Mycket av gestaltningen handlar om att överbrygga nivåskillnaden och länka de två nivåerna till varandra,

Arkitektur i kontext

Byggnaden är placerad i souterräng med gatan i den nedre nivån och skolgården i den högre. Huvudentrén vetter mot gatan och elevernas huvudsakliga entré mot skolgården. Mycket av gestaltningen handlar om att överbrygga nivåskillnaden och länka de två nivåerna till varandra, liksom att hantera de mörkare souterrängplanen. De gemensamma delarna av skolan får en direkt relation med stadsrummet, gatan och torget.

Arkitektur handlar om avvägningar. En högre byggnad ger mer plats till skolgården, samtidigt får inte byggnaden bli för hög, då hinner eleverna inte ut under rasten.

Rast på schemat

Som alltid handlar arkitektur om avvägningar. En högre byggnad ger mer plats till skolgården, samtidigt får inte byggnaden blir för hög och vi har följt Utbildningsförvaltningens krav på max tre våningar. Annars hinner eleverna helt enkelt inte ut under rasten. Som komplement till den extremt begränsade skolgården har vi även anlagt en takterrass med utomhusateljéer och möjlighet till pedagogiska aktiviteter såsom odling, idrott och filmvisning. Allt för att göra vardagen på skolan lite roligare.

-Vi har försökt skapa en byggnad som utöver sin funktion som skola uppmuntrar och inspirerar till möten. Mötet mellan stad och byggnad och människor emellan. Genom sin placering i stadsrummet och sin tillgängliga karaktär får skolan en central och samlande funktion i stadsdelen. Det gör skolan till mer än skola, avslutar Kia Larsdotter.

Stadshagsklippans skola
Vi har jobbat mycket med att skapa en sömlös relation mellan staden och skolan. Tanken är att de ska vara en del av varandra och fungera som en mötesplats, lite som ”kyrkan i byn”.

Kontaktperson

Lina Swanberg

Studiochef Utbildning och kulturmiljö
+46 8 412 53 36

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Amelie Rydqvist Arkitekt
Kia Larsdotter Arkitekt
Pontus Eriksson Arkitekt MSA
Thomas Pollack Arkitekt