Smaragdskolan

En grön ädelsten på Öland
Smaragdskolan
Arkitektur
Utbildning
Uppdragsgivare:
Plats: Runsbäck, Färjestaden, Öland
Uppdragsår: 2014
Byggaktör: Mörbylånga Bostads AB
Samarbetspartners: Sweco systems AB, LH ingenjörsbyrå AB, Brand och riskanalys AB, Gröna Rummet Landskapsarkitekter AB, Kreativa Storkök Sverige AB

I utkanten av Färjestaden, ett samhälle med runt 5 000 invånare i Mörbylånga kommun på Öland, ligger nya Smaragdskolan. Här har vi med enkla medel kunnat skapa något lite extra, en miljö där barnen känner sig välkomna och där kvaliteten sitter i väggarna. Bokstavligen.

Redan från start var visionen att rita en skola som utstrålade kvalitet. Smaragdskolan, en F-5-verksamhet för runt 200 elever, skulle byggas i ett villaområde en bit utanför Färjestadens centralort. Tillsammans med vår uppdragsgivare, Mörbylånga Bostads AB, började vi spåna på en miljö för eleverna att längta till, trots det något perifera läget. Slutresultatet är precis det vi önskade – både barn och vuxna hälsar att de trivs jättebra. Kvaliteten, med enkla medel, utgör en fin balans.

Fasaden i kvalitativ furu är Sioo-impregnerad, en ny och miljövänlig ytbehandling som snabbt ger träet en vacker, ljusgrå färg

Foto: Bertil Hertzberg
Foto: Bertil Hertzberg

En öländsk lada med modern touch

Runtom på Öland hittar man dem överallt, dessa enkla men tåliga bruksbyggnader med gedigna träfasader och sadeltak i plåt. Vi tog fasta på det traditionella formspråket, men tillförde också nya grepp. Fasaden i kvalitativ furu är Sioo-impregnerad, en ny och miljövänlig ytbehandling som snabbt ger träet en vacker, ljusgrå färg. Stora fönsterpartier skapar transparens och maximalt ljusinsläpp. Smaragdskolan har också, namnet till ära, fått gröna accentfärger vid entréer och i trapphusen.

Flexibla miljöer med möjlighet att växa

För att ta tillvara på ljuset placerade vi skolans gård i sydvästligt läge. Byggnaden har en L-form i två volymer, med klassrummen mot norr i den ena volymen. I den andra finns ateljé, bibliotek, matsal och fritidsverksamhet, ytor som också kan användas av andra verksamheter utanför skoltid. För att skolan ska kunna växa över tid, har vi förberett för att enkelt kunna bygga ut och skapa fler lärandemiljöer.

Färgsättningen har vi utvecklat utifrån forskning som visar att vi människor upplever kulörerna som lugnande.

Delaktighet ger identitet

Men tillbaka till namnet. För att eleverna skulle få vara delaktiga i utvecklingen av den nya skolan, utlyste kommunen en namntävling. Vinnande bidrag blev klass 5C, med motiveringen att gatan närmast skolan heter Smaragdvägen, och att ”det känns bra att gå på en skola som heter något så fint som en smaragd”. Smaragden är också en värdefull ädelsten, som bland annat står för tillväxt, harmoni, stabilitet och uthållighet. Den gröna färgen berättar om ungdom och hälsa.

Transparens mot utanförskap

Tillsammans med vitt och blått återkommer det gröna i de interiöra miljöerna. Färgsättningen har vi utvecklat utifrån forskning som visar att vi människor upplever kulörerna som lugnande. Även inuti skolan har vi valt flera sunda och slitstarka material, som kalksten och terrazzo.

Vi har också haft stort fokus på transparens. Glaspartier istället för väggar ger pedagogerna översikt över verksamheten, och skapar trygghet för eleverna. Öppna, ljusa ytor motverkar mobbing och utanförskap.

Kontaktperson

Fredrik Genberg

Kontorschef Kalmar
+46 480 36 36 81

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Jan Arbman Byggnadsingenjör
Johan Kjellnäs Arkitekt SAR/MSA
Marie Dahlström Arkitekt SAR/MSA
My Tillback Byggnadsingenjör