Skarpåkersskolan

Flexibel lärandemiljö med inspiration från naturen
Skarpåkersskolan Tengbom 2014
Arkitektur, Inredning
Utbildning
Uppdragsgivare:
Plats: Kramfors
Uppdragsår: 2011–2014

Vid foten av Skulebergets nästan trehundra meter branta stup, väster om Ångermanälven, ligger Kramfors. Här har vi ritat Skarpåkersskolan, inspirerad av regionens dramatiska landskap. Det lokala engagemanget för den nya skolan har gjort den till en central mötesplats i området.

I skuggan av Skuleberget

Kramfors atmosfär präglas av Skulebergets dramatiska siluett. De vackra färgskiftningarna, den omkringliggande barrskogen och de mystiska grottorna har genom århundradena gett upphov till många myter och spännande historier. Staden är känd för sin sågverksindustri och namngavs efter Christoffer Kramm, grundaren av områdets första sågverk på 1700-talet. Trähantverk och materialitet ligger därför de 6 000 invånarna i Kramfors varmt om hjärtat. Sedan 2007 har staden genomgått omfattande nybyggnationer för första gången sedan mitten av 1900-talet, och idag finns flera inslag av modern arkitektur i stadsmiljön.

Skarpåkersskolan
Foto: Torbjörn Bergkvist

Kreativt samarbete 

År 2011 gav det kommunala bostadsbolaget Krambo Bostads AB oss uppdraget att rita en ny parallellskola för åk F-3 i stadsdelen Skarpåkern, men med dubbel kapacitet mot den utslitna lågstadieskolan från 1972. Kommunen ville skapa en attraktiv skola och blev inspirerade av Tengboms vision om flexibilitet och gestaltning. Vår vision var i vår tur inspirerad av det dramatiska skogslandskapet runtomkring. I september 2014 stod Skarpåkersskolan färdig. Med sina 3 240 kvadratmeter, för 240 elever, är skolan en av de största byggsatsningarna i Kramfors i modern tid. Projektets främsta framgångsfaktor är Krambos engagemang i den arkitektoniska visionen.

Skarpåkersskolan
Foto: Torbjörn Bergkvist

Skog, berg och mystik

Vi valde att svepa in Skarpåkersskolan i en träfasad av lokalt virke, färgsatt enligt bergets mörka skiftningar. Genom en bruten takfotslinje har vi skapat upp- och nedgångar i byggnadens siluett, som speglar Ådalens bergslandskap. Entréerna är utformade med Skulebergets urgröpta grottor i åtanke. Och, självklart använde vi trä från Kramfors används även invändigt, både i konstruktion och i ytskikt. Rumssammanbanden i de interiöra miljöerna, och takljuset i skolans hjärta – Torget – är inspirerade av dagsljusets väg genom takkronorna i skogen runtomkring. Vi har också velat återge mystiken som omgärdar berget i valen av kulörer, material, och mönster på bland annat glaspartier.

Vi valde att svepa in Skarpåkersskolan i en träfasad av lokalt virke, färgsatt enligt bergets mörka skiftningar.

Arkitektur mot mobbing i framtidens lärandemiljöer

Lokala byggare och hantverkare har varit mycket engagerade genom hela projektet, vilket självklart har bidragit mycket till den höga kvaliteten i slutresultatet. Skarpåkersskolan har blivit en central mötesplats och även en källa till stolthet i området. Lokalerna erbjuder flexibla lösningar anpassade efter de krav som ställs på framtidens lärandemiljöer. De kan samutnyttjas för olika typer av aktiviteter, både för eleverna och för andra ändamål utanför skoltid. I arkitekturen finns en genomgående tanke om öppenhet, lekfullhet och transparens för att uppmuntra till samverkan och samtidigt minska utsatthet och mobbing bland eleverna.

Tillgänglighet är en rättighet

Minst tio procent av befolkningen lever med någon form av funktionsnedsättning. Tengboms sakkunniga ser till att lärmiljöer blir bra miljöer för alla, oavsett förutsättningar.

Kontaktperson

Lina Swanberg

Studiochef Utbildning och kulturmiljö
+46 8 412 53 36

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Banafsheh Nejad Arkitekt SAR/MSA
Jessica Hedlund Arkitekt SAR/MSA
Lina Swanberg Arkitekt SAR/MSA
Max Lönnqvist Arkitekt SAR/MSA
Molly Möller Arkitekt SIR/MSA
Sara Löfving Projektledare