Polisprogrammet

Ny uniform för synergi och säkerhet
Arkitektur
Utbildning
Uppdragsgivare: Akademiska Hus, Skanska
Byggaktör: Akademiska hus
Uppdragsår: 2014 - 2017
Projekttyp: Lärandemiljö
Foto: Sten Jansin
Plats: Södertörns högskola

För att integrera Polisprogrammet med andra humanistiska utbildningar, och därigenom ta större del i samhällsutvecklingen, flyttar Polisprogrammet från Sörentorp till Södertörns högskola. Här skapar vi nya lärandemiljöer med fokus på synergi och säkerhet.

Lagom till Södertörns högskolas 20-årsjubileum lägger vi sista handen vid utvecklingen av Polisprogrammets nya lokaler på campus, som består av både en om- och nybyggnad. Det hela började med en förfrågan från Akademiska Hus att anpassa ANA 12 – en av två byggnader vi ritat på campus redan när Södertörns högskola grundades på nittiotalet – för det nya programmet.

En öppen men säker miljö

Vi insåg ganska snabbt att man skulle behöva en kompletterande byggnad för att kunna husera alla de åttahundra polisstudenterna och programmets mycket specifika behov. Det befintliga huset med stora fönsterpartier var svårt att anpassa efter säkerhetsnivån.

Lösningen blev en ny byggnad, ANA 14, precis intill, utvecklad specifikt för Polisprogrammet. Här har vi haft möjlighet att utforma en modern lärandemiljö som kan upplevas öppen och ljus, trots slutna system enligt skyddsklass 2. Här ryms bland annat undervisningsrum innanför en slussfunktion. I en stor sporthall, som kan delas upp i tre delar, sker utbildning i självskydd. Byggnaden ska kunna bli klassificerad enligt Miljöbyggnad Silver.

Arkitekturen har haft sin utgångspunkt både i säkerheten och i de kommande hyresgästerna.

Foto Sten Jansin

Rum med stor spännvidd

Ett fåtal material förstärker uttrycket. Fasaden består av prefabricerade betongelement med en vertikal relief. En uppglasad foajé öppnar byggnaden mot campus och kontrasterar mot den slutna exteriören. De interiöra miljöerna har ett varmare uttryck med betsad plywood på vissa karaktärsskapande väggar.

– Rum med stor spännvidd och också speciella funktioner har utgjort en utmaning i gestaltningen. Särskilt den vinklade entréfasaden med sitt skärmtak har krävt stort engagemang från projektgruppen och prefab-entreprenören, säger Katrin Fagerström, arkitekt.

Ytterligare en utmaning har varit att anpassa de befintliga lokalerna i ANA 12 till nya säkerhetsnivåer, där öppenhet och slutenhet ska samsas i en byggnad. Här ska blir föreläsningssalar för hela högskolan kombinerade med specifika övningsmiljöer för polisutbildningen.

Öppen dialog

Hela projektet har efter programskedet genomförts som ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus och Skanska. Genom en öppen dialog med beställare, byggaktör och övriga konsulter redan tidigt, har vi tillsammans kunnat utveckla en mycket lösningsorienterad och samtidigt lärorik process.

– Vi ser jättemycket fram emot resultatet och därefter den officiella inflyttningen hösten 2017. Vårt gemensamma mål är såklart att Polisprogrammet på Södertörn ska bli den bästa polisutbildningen i Sverige, säger Anna.

Kontaktperson

Mark Humphreys

Regionchef Stockholm
+46 8 412 53 43

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Ana Gejo Arkitekt
Anita Landström Arkitekt
Anna Mistry Bergbom Arkitekt SAR/MSA
Anna Morén-Sahlin Arkitekt
Carina Carlman Studiochef Vård/Högskola/Labb
Elzbieta Sawosko Arkitekt
Erik Hammargren Byggnadsingenjör
Hans Buijsen Arkitekt SAR/MSA
Katrin Fagerström Arkitekt SAR/MSA
Kicki Claesson Byggnadsingenjör
Krister Bjurström Arkitekt SAR/MSA
Kristoffer Adolfsson Model Manager
Mats Victorson Arkitekt SAR/MSA
Micaela Gårdh Rydberg Byggnadsingenjör
Sandra Westin Arkitekt
Sara Löfving Projektledare och anbudsledare
Sofia Kanje Arkitekt