Tinnerbäcksstråket – nästan som Amazonas

Trots att Tinnerbäcksravinen nära Linköpings innerstad är en av stadens mest uppskattade platser har den smala kombinerade cykel- och gångbanan intill bäcken gjort det svårt att stanna till. Vi tog fram ett gestaltningsprogram som öppnade upp för många att vistas och njuta här.

Tinnerbäcksstråket
Illustration: VPVA

Tinnerbäcksstråket är ett kombinerat gång- och cykelstråk som binder ihop centrala Linköping med de södra stadsdelarna. När många samtidigt ska ta sig till och från jobb och skola kan cykeltrafiken bli intensiv. Vårt uppdrag i gestaltningen var därför dubbelt. Vi ville göra cykelstråket säkrare, samtidigt som den spännande miljön med ravinen, forsande vatten, stenar, träd och höjdskillnader behövde bli tillgänglig.

Närhet till naturen

– Vi ville att Tinnerbäcksravinen skulle bli en plats att stanna till på, värd ett besök i sig självt, säger Helena Hasselberg, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Tengbom. Samtidigt var vi måna om att förändringen skulle bli skonsam, utan mycket åverkan. Det är ju närheten till naturen som är det bästa med platsen.

Cykel- och gångbanan blev tryggare med en breddning på vissa ställen och platser där gående enkelt kunde kliva åt sidan. Dessutom införde vi bättre belysning. Tinnerbäcksravinen har stora naturliga höjdskillnader – från vattenytan vid den lilla bäcken upp till trädtopparna, som är i höjd med sjukhusområdet.

– Vår tanke var att besökaren skulle kunna uppleva ravinen från flera olika nivåer, säger Helena.

Tinnerbäcksstråket
Illustration: VPVA
Illustration: VPVA

Tillgängligt för fler

En stig nära vattnet med sittplatser och en ny gångbro fick utgöra nivån längst ned. Den bands sedan ihop med det befintliga stråket genom en ny trappa. Nya sittplatser togs fram till mellannivåerna i anslutning till gång- och cykelstråket, samt halvvägs upp i en ny trappa som leder upp till sjukhusområdet. Högst upp möter besökaren Utkiken – en väderskyddad plats ovanför vattnet bland trädkronorna. Spiraltrappan tar dig sen ned.

Som att vara i Amazonas – nästan.

Tinnerbäcksstråket vävdes också ihop med den kommande gång- och cykelbanan på sjukhusområdet för att bli tillgängligt för fler.

Vill du veta mer?
+46 13 35 55 34