Ersta sjukhus

Innovation och upplevelse i harmoni
Ersta sjukhus drönarvy 2
Arkitektur, Landskap
Vård & Forskning
Uppdragsgivare:
Plats: Södermalm i Stockholm
Uppdragsår: 2017–2023
BTA: Ca 23 000 m2
Miljöklass: Miljöbyggnad Silver
Samarbetspartners: Emma Olbers Design, Nyréns arkitektkontor, RATIO

Tillsammans med Ersta diakoni har Tengbom utvecklat Ersta sjukhus på Södermalm i centrala Stockholm. Med grund i evidens och i ett nära samarbete med vården, verksamheten, patienterna och anhöriga har vi skapat en branschledande vårdmiljö där du ska känna dig (nästan) helt som hemma.

Historisk identitet

Ersta sjukhus startade på Erstaklippan på Katarinaberget 1864 och flyttade 1907 upp till den Axel Kumlien-ritade byggnaden på Fjällgatan. Femtio år senare gjordes stora ny- och tillbyggnader i kvarteret med Tengbom som arkitekt. I en arkitekttävling 2014 för Ersta nya sjukhus var det viktigt att sjukhuset skulle fånga omgivningens och verksamhetens historiska identitet. Nyréns Arkitektkontor tillsammans med RATIO vann med ett koncept som på ett fint sätt följde topografin, speglade skalan och områdets klassicistiska uttryck. De arbetade med projektet fram till bygglovsansökan.

Ersta nya sjukhus står som finalist i Årets Stockholmsbyggnad 2024.

Vinnare i kategorin Best Healthcare i Monocle Design Awards 2024

2017 fick Tengbom uppdraget att förvalta och genomföra projektet – vidareutveckla det nya sjukhusets funktion och gestaltning. Arbetet skedde i ett nära och avgörande samarbete med Programkontoret för Ersta diakoni samt, avseende förändrat och beviljat bygglov, med stadsarkitekt och Stockholms stad.

Kopplingen till staden

Det nya sjukhuset trappar från en sexvåningsskala vid Folkungagatan upp mot berget. Med den högsta delen på åtta våningar sträcker det ut sig längs höjdryggen i öst-västlig riktning i samklang med övrig tongivande bebyggelse. Två utskjutande byggnadskroppar – en söder ut mot Folkungagatan och en mot den gamla sjukhusbyggnaden i norr – bildar två gröna gårdsrum.

Även inne i det nya sjukhuset är kopplingen till staden den bärande idén. Från vårdavdelningar och rum, korridorer och stora takterrasser, blir den omgivande staden och vegetationen ständiga följeslagare. Stadslandskapet är en del av den läkande miljön. Sjukhusets överglasade entréhall är ett stort ljust välkomnande rum som sträcker sig tre våningar upp med utblickar mot omgivningen.

Sjukhusets arkitektur, yttre karaktär och fasader

Ersta nya sjukhus bildar exteriört och interiört till sin karaktär en sammanhållen enhet. Patienter och besökare ska känna sig välkomna, trygga och väl omhändertagna. Fasaderna, i ett klassiskt samspel av horisontalitet, vertikalitet och stora fönster, är av metall och brunockra anodiserad aluminium i en noggrant utvald kulör.

Materialet skiftar karaktär och speglar ljuset medan kulören samspelar med omgivningens gula och bruna putsfasader. Med fönster i samma kulör som fasaden skapade vi en gedigen homogen materialitet som framhäver stadsmässig kvalitet. Byggnadens sockel av natursten har en gråröd flammad granit som understryker det enhetliga.

Tengboms utgångspunkt är att med patienten i centrum skapa vårdmiljöer där arkitekturen stödjer
medicinsk utveckling och nya arbetssätt.

Någonstans mellan sjukhus och hem

Om man föreställer sig en skala från den offentliga, ofta anonyma miljön i storsjukhus till det privata, hemlika miljön, strävar Ersta nya sjukhus mot att balansera mellan dessa världar. Det ska utstråla personlighet och omhändertagande, ihop med professionalism och tillit.

Interiör

Ersta nya sjukhus kännetecknas av lugn, kvalitet och äkta naturmaterial som trä och sten. Omsorgsfulla detaljer och klassiska, ljusa jordfärger. Kulör- och materialkonceptet utvecklades med inspiration från Erstas visuella arv i spännande samarbete med Emma Olbers Design.

Den ljusa överglasade entréhallen sträcker sig som en axel genom huset. En generös öppen trappa möter i entréhallens fond – ett välkomnande motiv som ger rymd och tydlighet. I den andan är sjukhusets entré och den innanför liggande hisshallen gemensam för patienter, besökare och personal.

Ersta Diakoni

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande.

Utemiljöer

Särskild omsorg är dock lagd vid Hospiceavdelningen. Här ska patienter och närstående trivas och ha det fint tillsammans även under längre perioder. En egen grönskande takterrass och lekrum för barnen är några av inslagen som berikar miljöerna.

Utformningen av platsen vid Folkungagatan framför huvudentrén med inre gårdar och takterrasser har stor betydelse. Utgångspunkten för vårt uppdrag är att skapa många naturupplevelser som samtidigt går att uppleva från flera våningsplan i huset.

Unik verksamhetsutveckling med långsiktiga lösningar

Ersta nya sjukhus utmärks genom resurseffektivitet och flexibilitet, samtidigt som god arbetsmiljö och patientsäkerhet.

  • Effektiv planlösning – med endast en hisshall som leder ut till korta korridorer.
  • Flexibla verksamheter nära varandra – verksamheterna är därför ”staplade på varandra” så att de med högst flöden och kortast vistelsetid ligger närmast entrén.
  • Uppvakning sker på vårdavdelningen – unikt för sjukhusets vårdkoncept.
  • Patienten närmast fönstret – vårdrummen delas upp i en patient- och anhörigsida närmast fönstret, och en vårdgivarsida närmast korridoren.
  • Gömd teknik och material –utrustningen i vårdmiljöerna är dolda eller nedtonade.

Med Ersta nya sjukhus vill vi på Tengbom bidra till en vård i världsklass. Här är således en byggnad som bildar ett nytt led i sjukhusets långa historia, och blir en harmonisk del av stadens fortsatta framväxt.

Priser och nomineringar

Vinnare i Monocle Design Awards kategori Best healtcare 2024. Finalist i Årets Stockholmsbyggnad 2024.

Kontaktperson

Anna Morén Sahlin

+46 841 03 54 47

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Ambjörn Viking Tidigare Handläggande inredningsarkitekt
Anders Brandstedt Ansvarig landskapsarkitekt
Christine Hammarling Senior arkitekt
Hanna Philipsson Uppdragsansvarig arkitekt
Henrik Wallin Handläggande arkitekt
Jenny Thyberger Landskapsarkitekt LAR/MSA
Jenny Ålander Handläggande arkitekt
Krister Bjurström Gestaltningsansvarig arkitekt
Katrin Fagerström Handläggande arkitekt
Liv Warme Handläggande arkitekt
Tariq Allaham Arkitekt, BIM-specialist
Tobias Ossmark Tidigare Uppdragsansvarig arkitekt
Plus ett stort antal övriga medarbetare från Tengbom