Servicebyggnad på Malmö sjukhusområde

På liv och död
Arkitektur, Landskap
Gator & Torg, Vård & Forskning
Uppdragsgivare:
Plats: Malmö sjukhusområde
Byggaktör: Regionfastigheter 
Projekttyp: Servicebyggnad & bårhus  
Uppdragsår: 2016-pågående
Miljöklass: Miljöbyggnad Silver

En ny servicebyggnad som med stark integritet tar fasta på både effektivitet och estetik. På Malmö sjukhusområde arbetar Tengbom med en viktig byggnad och tillhörande utemiljö.

Malmö sjukhusområde
Patientsäkerhet, effektivitet och logistik är alla viktiga faktorer för att sjukhuset ska fungera som det ska.

På ett modernt sjukhus ska verksamheten fortgå, om inte smärtfritt, så i alla fall friktionsfritt. Ett effektivt servicesystem är ett måste. Den nya servicebyggnaden på Malmö sjukhusområde ska försörja sjukhusområdet med basala förbrukningsvaror som textilier och mat, men även medicin och prover. Enligt arkitekt Magnus Nilsson ska den vara lite av ett ”logistiskt underverk”.
– Byggnaden är till för att serva vården, men den kan också verka för ökad patientsäkerhet, att man kan få sina mediciner på ett tryggare sätt. Det behöver inte ske via mark som idag, utan via ett kulvertsystem, säger Magnus Nilsson.

Leveranserna görs av små robotar som tar vagnar, en eller ett helt litet tåg, ut till enheterna.

Glashus med robotservice

Vill vi alltså förpassa personalen till mörka kulvertar, som om de vore statister i Riket? Givetvis inte. Leveranserna görs av små robotar som tar vagnar, en eller ett helt litet tåg, ut till enheterna. När transporterna sköter sig själva kan personalen ägna sig åt det de kan bäst.
– Läkare och sjuksköterskor ska jobba med vård, säger Magnus, inte med mat eller att hämta tvätt. Det är det den här byggnaden ska göra.

Serviceprocessen ska inte pågå bakom lyckta dörrar, tvärtom. Med staplade volymer i glas tillåter den imposanta byggnaden mer eller mindre insyn. Lite oväntat för många, tror arkitekt Helena Beckman.
– När man hör ”servicebyggnad” kanske man inte associerar det till ett glashus, men vi tror på det som material. Det ger också möjlighet att visa upp verksamheten, berättar Helena.
– Vi kommer se de här vagnarna rassla ner i kulvertarna för att komma upp igen i dagljuset, fortsätter Magnus.

Malmö sjukhusområde
Ett omfattande arbete har gjorts för att göra byggnaden och utemiljöerna inbjudande för allmänheten.

En attraktiv del av staden

Att integrera byggnaden med staden är en annan utmaning. Huset ligger i ett hörn av sjukhusområdet, med bostäder på andra sidan gatan. Magnus påpekar att det är viktigt ur ett socialt perspektiv att sjukhusområdet är inbjudande för allmänheten. Tillsammans med en äldre byggnad och det nya bårhuset kommer ett torg att bildas framför servicebyggnaden och Helena ser framför sig en attraktionspunkt där människor kan se robotarna åka fram och tillbaka.

Från den omkringliggande staden leder stråk in mot torget och vidare mot sjukhusets byggnader. Här skapar vi en lugn och lite vildvuxen plats, där du rör dig nästan som på spångar mellan nersänkta regnbäddar och planteringar.

Det nya torget ingår i ett större område omkring servicebyggnaden som plan- och landskapsarkitekter från Tengbom ritat. Att gestalta utemiljöer på ett sjukhusområde är ingen walk in the park. Här finns både ett detaljerat program och stora mängder teknik och logistik att förhålla sig till. Som landskapsplanerare är det vårt uppdrag att få helheten att fungera. Inte minst genom nära samarbete med expertkonsulter inom exempelvis el, VA och trafik.

Malmö sjukhusområde
Huset ska passa alla, vilket ledde till noggranna hänsynstaganden och val av exempelvis fönstersättning och material.

Helhet och flexibilitet

För att skapa en lugn, kontemplativ atmosfär väljer vi material som åldras värdigt och vackert, gärna naturmaterial med taktilitet. Det är i första hand för de anhöriga som utformningen av platsen spelar roll. Människor uttrycker sin sorg på olika sätt och det kräver utrymme.
– Någon kanske behöver vara där väldigt länge och då ska det finnas sittplatser för de andra, säger Helena Beckman. Och det ska finnas ett väntrum eller samtalsrum i direkt anslutning till visningsrummet dit man kan dra sig tillbaka.

Servicebyggnaden på Malmö sjukhusområde är ett omfattande projekt som kräver ett helhetsgrepp. Här är uppdrag för husarkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter och planarkitekter. Magnus Nilsson och Helena Beckman är överens; det känns himla bra att kunna jobba så.

Kontaktperson

Josefin Klein

Kontorschef
+46 40 641 31 18

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Alexander Carlén Arkitekt MSA
Anna Brorsson Inredningsarkitekt SIR/MSA
Elin Linde Landskapsarkitekt
Frida Axelsson Inredningsarkitekt SIR/MSA
Helena Beckman Arkitekt SAR/MSA
Henrik Karlsson Arkitekt
Jonas Marculescu Arkitekt SAR/MSA
Karl Grunning Landskapsarkitekt
Ludvig Hofsten Arkitekt MSA
Magnus Hofverberg Arkitekt SAR/MSA
Magnus Nilsson Uppdragsansvarig
Malin Ingemarsdotter Arkitekt SAR/MSA
Miguel Reyes Arkitekt
Patrik Ekenhill Arkitekt SAR/MSA
Peter Lundbladh Arkitekt SIR/MSA