Erstas nya sjukhus

Landskap för läkning
Ersta sjukhus terrass
Landskap
Uppdragsgivare:
Plats: Södermalm i Stockholm
Färdigställt: 2023
Miljöklass: Miljöbyggnad Silver
Samarbetspartner: Milford
Fotograf: Felix Gerlach

För Erstas nya sjukhus skapade våra landskapsarkitekter grönskande gårdar och miljöer som ska skynda på tillfrisknandet. På den nya terrassen till palliativa vårdavdelningen kan patienten sträcka ut sin hand från sjukhussängen för att plocka ett smultron, eller svepa med handen och känna doften av en kryddväxt. I nära samarbete med Ersta diakoni är resultatet ett sjukhus som ger utrymme för läkning – med människan i fokus.

Ersta sjukhus grundades av Marie Cederschiöld – Ersta diakonis första föreståndare och Sveriges första sjuksköterska. Hon utbildades i Tyskland tillsammans med Florence Nightingale. Tillbaka till Sverige tog hon med sig nya kunskaper om hygien, och vikten av att vårda patienter i vacker miljö. Den visionen var starkt vägledande i den exteriöra och interiöra utformningen av nya sjukhuset. Topografiskt ett utmanande byggprojekt med stor höjdskillnad mellan Folkungagatan och Fjällgatan. 38 000 kubikmeter berg har sprängts bort och forslats iväg. Träd från den tidigare sjukhusparken, som revs för att göra plats för den nya byggnaden, har torkats och återuppstått i form av receptionsdiskar och sittmöbler inne på sjukhuset. Den K-märkta ursprungsbyggnaden på området är nu integrerad med den nya.

Insprängda gröna miljöer

Den nya parkmiljön utanför sjukhuset är omfamnad av låga granitmurar inspirerade av den så kallade Stockholmsstilen, som återfinns i många av Stockholms parker och var vanlig under funktionalismen. Här finns nu insprängda småparker mellan murarna som ramar in platsen och definierar den för att skapa en intim miljö och möjligheten till paus.

− Vi ville hitta småskaligheten i det urbana, i storstaden och vid den myllrande Folkungagatan, berättar Anders Brandstedt, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Tengbom. På grund av det underbyggda bjälklaget fick vi höja upp planteringarna som ramas in av stålkanter. Här växer perenner, blommande träd och annan grönska.

Grönt för tillfrisknande

I utemiljöerna tog vi fasta på den klassiska sjukhusparken. Ett fenomen som till viss del varit bortglömt i många år men som historiskt varit en viktig del av sjukhusarkitekturen. Parken har traditionellt varit en del av rehabiliteringen av patienterna. Anders berättar att Patrik Grahn, landskapsarkitekt och forskare vid SLU inom miljöpsykologi, inspirerat mycket i utformningen av den nya sjukhusparken vid Ersta och resterande landskapsdelar både inne och ute.

Bild på Erstas nya sjukhus
Fotograf Felix Gerlach

− Det finns belägg för att en grön miljö, eller att vistas i en grön miljö, att få närheten till det småskaliga, att flytta fokus och få se saker växa och den gröna färgen, är en fördel i tillfrisknandet, fortsätter Anders.

Han nämner bland annat en studie med två patienter med samma diagnos. Den ena patienten tillbringade sina dagar i ett sjukhusrum med utsikt mot en tegelvägg medan den andra patienten såg ut mot en grön miljö. Studien visade att den patient som fick njuta av grönskan utanför fortare blev frisk.

Samarbete utöver det vanliga

En nyckelkomponent i det lyckade resultatet med landskapsarbetet på Erstas nya sjukhus har varit samarbetet med beställaren.

− Ersta diakoni var väldigt engagerade i allt, och väldigt måna om att det skulle vara mycket grönska både på och inom sjukhusområdet, säger Anders.

Här ska patienten kunna sträcka ut handen och smaka på ett smultron

Flytta fokus från sjukdom

Erstas vision är människan i fokus, vilket även omfattar växtligheten och grönskan som en del av läkandeprocessen. En annan aspekt är att få hit fåglar och insekter. Det handlar delvis om den biologiska mångfalden, men även om att patienten ska få flytta fokus från till exempel smärta. Ersta diakoni har varit delaktiga och närvarande i hela processen, och arbetat tillsammans i team med Tengbom. På så vis skapade vi förutsättningar för att ta in behoven i lösningarna från såväl anställda som patienterna och anhöriga. Ett samarbete som bland annat resulterade i en takterrass på plan sex, tillhörande den palliativa vårdavdelningen.

− Medarbetarna hade önskemål om att kunna rulla ut patienterna i sina sängar utomhus. Därför skapade vi alkover i den gröna utemiljön så att man kan sitta avskilt tillsammans med anhöriga, både i solläge och skugga, fortsätter Anders.

Igenkänning för läkning

Vid valet av växter är igenkänning en medveten strategi. Att landa blicken på en blomma du kan namnet på eller ett bär du tycker om, kan ge positiva associationer och kraft. Här ska patienten kunna sträcka ut handen och smaka på ett smultron eller gnugga en kryddväxt mellan fingrarna och känna doften.

En utmaning i landskapsarbetet var det underliggande bjälklaget i sjukhusparken. Lösningen blev upphöjda växtbäddar, och på vissa delar har man jobbat med kullar med en speciell lättviktsjord som håller fukten.

− En fördel var att vi ritade allt i 3D, konstaterar Anders. Vi fick in bjälklaget från konstruktören, och kunde se exakt hur alla byggnadsledningar från exempelvis VA låg. På så sätt kunde vi se vad vi skulle få plats med och hur vi skulle bygga upp det.

Grönskande park för alla

Resultatet av Erstas landskapsarkitektur är läkande och rogivande miljöer för patienter och anhöriga. Här finns utrymme för paus och samtal. Tack vare det nära samarbetet med Ersta diakoni bjuder nu sjukhuset allmänheten på ett grönskande parktorg.

− Det är en fin gest av Ersta då det är deras privata mark – även innergården. Men redan nu är det tydligt att både besökare och förbipasserande använder området, fortsätter Anders. Folk som rör sig i området sitter på bänkarna och utnyttjar parken.

I anslutning till parken skapade Tengbom utemöbler i form av träbänkar, efter konstruktionsritningar av Milford. I en hektisk stadsmiljö finns nu en plats på Södermalm i Stockholm för paus och återhämtning. Om du har vägarna förbi – sätt dig gärna ner en stund och upplev en läkande miljö på riktigt.

Kontaktperson

Anders Brandstedt

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt
+46 8 412 53 85

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Brandstedt Uppdragsansvarig landskapsarkitekt
Jenny Thyberger Handläggande landskapsarkitekt (första delen av projektet)
Hannah Marschall Handläggande landskapsarkitekt (andra delen av projektet)
Oscar Malmerberg Landskapsarkitekt