Erstas nya sjukhus nu invigt

Mitt på Södermalm i Stockholm invigdes igår Ersta sjukhus i närvaro av H.M Drottning Silvia. Sveriges största idéburna sjukhus fördubblar sin kapacitet. Arbetet med specialistsjukhuset inleddes med en arkitekttävling för nio år sedan. Ambitionen var ett sjukhus som skulle fånga omgivningens och verksamhetens historiska identitet. Sjukhusbygget har kostat 2 miljarder kronor och hållit såväl tidplan som budget.

Projektet har haft höga ambitioner där samarbete mellan alla partner stått i fokus hela vägen. Resultatet är ett nytt sjukhus i en historisk miljö, där arkitekturen stödjer medicinsk utveckling och nya arbetssätt.

– Ett ord kan egentligen sammanfatta det lyckade resultatet med Erstas nya sjukhus och det är samarbete. Från början till slut i projektet har vi haft ett nära, förtroligt och kreativt samarbete med Ersta diakoni och alla samarbetspartner. Erstas engagemang genom projektet, i både detalj och helhet, tillsammans med en väldigt tydlig vision har både inspirerat och underlättat för oss som arkitekter och specialister. Det är en framgångssaga vi kommer att ta med oss in i våra kommande projekt, säger Hanna Philipsson, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom.

Nyréns Arkitektkontor och Ratio arkitekter  vann tävlingen med en arkitektur som följer topografin, speglar skalan och områdets karaktär. Nyréns och Ratio arbetade med projektet genom detaljplaneprocessen och fram till och med bygglovsansökan. År 2017 fick vi på Tengbom uppdraget att förvalta och genomföra projektet – vidareutveckla det nya sjukhusets funktion och gestaltning. Arbetet skedde i ett nära och avgörande samarbete med Programkontoret för Ersta diakoni samt avseende förändrat och beviljat bygglov, med stadsarkitekt och Stockholms stad.

Vill du prata om framtidens vårdmiljöer?
+46 8 555 299 10