Bra arkitektur gör dig friskare

För oss på Tengbom står patienten alltid i centrum. Hur kan vi göra en svår tid lättare? Hur räddar vi liv? Arkitekten Christine Hammarling är professor och expert på vårdarkitektur. Tillsammans med sitt team har hon bland annat jobbat med Nya Karolinska Solna. I dag föreläser hon på konferensen Vårdmiljöer 3.0 – Hur designar vi framtidens hållbara sjukhus. Vi fångade henne på väg upp på scenen. 

Christine-Hammarling[2]Varför är du intresserad av vårdarkitektur?

– Det är en viktig angelägenhet att skapa arkitektur för utsatta och för personalen som hjälper dem. Det finns mycket forskning på området och vi vet att det betyder mycket med en omsorgsfullt utformad miljö. Patienterna mår bättre och tillfrisknar snabbare om de känner sig trygga, sedda och tillåts ha integritet.

Vad innebär det konkret?

– Det kan handla om att patienten förstår var personalen finns och hur man kontaktar dem, och att det finns tillgång till utemiljöer och natur. Möjligheten för anhöriga att hälsa på spelar också stor roll. Likaså hur ljud och ljus fungerar, och att man får möjlighet att kontrollera dem själv; exempelvis kan tända lyset om man måste gå på toaletten på natten. Ett eget rum är viktigt, både för att man har lättare att slappna av och för att minska smittspridning.

Hur jobbar vi på Tengbom med det här?

– Vi har stor erfarenhet av att jobba med stora sjukhusprojekt, som exempelvis Nya Karolinska Solna. Vi vet att det är avgörande att planeringen sker i dialog och samverkan, därför genomför vi bland annat workshops med sjukhuspersonal och fastighetsägare och lär oss hur vi ska angripa olika utmaningar. Vi håller oss uppdaterade när det gäller utrustning, nya behandlingsmetoder och medicinsk teknik. Vårt mål är att skapa arkitektur som underlättar för patienten i en svår tid och stöder personalen i deras arbete.

Hur ser utvecklingen ut i dag?

– Vi fokuserar alltid på patienten. Det är viktigt att de blir medaktörer. Vi skapar miljöer som gör det lättare att sätta patienten i centrum genom egna rum, mötesplatser och lärandemiljöer där patienten kan möta andra med samma diagnos. Robotteknologin går framåt också i vården och vi behöver tänka nytt och anpassa oss efter nya behandlingsmetoder som påverkar både logistik och lokaler. För oss är det viktigt att hela tiden hålla koll på tillgänglig forskning och använda den på bästa sätt för att skapa helande arkitektur.

Foto: Fredrik Sweger
Patienten står alltid i centrum för oss. På Nya Karolinska Solna har exempelvis de allra flesta egna rum för att skapa trygghet och minska smittspridning. I det här projektet samarbetar vi med White Arkitekter. Foto: Fredrik Sweger