Malmö bårhus

Inför döden är vi lika
Arkitektur
Vård & Forskning
Uppdragsgivare:
Byggaktör: Peab
Uppdragsår: 2016-2021
Konstnärlig gestaltning: Titel: "Träden, vattnet och stenarna" av konstnär: Anna Ekman
Samarbetspartners: VMZinc, Plåtexpressen
Miljöklass: Miljöbyggnad Silver

Malmö bårhus behövde förnyas. Utifrån storlek och för att passa in i samtiden. Ett bårhus är en plats för alla människors sorg och sista avsked, oavsett religiös- eller social tillhörighet – samtidigt måste byggnaden fungera som en modern arbetsplats.

Malmö bårhus
Den nya byggnaden i zinkplåt har sin lägsta punkt i kopplingen mot kapellet i Limhamnstegel. Glasgången med konstfotografi i etsat glas kopplar samman de båda byggnadskropparna. Foto: Mads Frederik

Malmö är en av Sveriges största städer och stadens bårhus ska vara en neutral plats som välkomnar alla, oavsett religion, ålder eller social tillhörighet. En rofylld plats för närstående att ta ett sista farväl. Projektet är en del av Nya sjukhusområdet i Malmö och består av en nybyggnation och uppgradering av bårhuset tillsammans med det befintliga kapellet.

180 nationaliteter ska ta farväl här

Den som är skriven i Malmö och avlider, oavsett var på jorden hen befinner sig, kommer till Malmö bårhus. Byggnaden ska kunna nyttjas av runt 180 olika nationaliteter från Malmö – på samma villkor. Under projektets gång har därför stadens invånare och brukare, samt begravningsentreprenörer och medarbetare engagerats i workshops för att säkerställa en byggnad som välkomnar alla. Extra viktigt har varit att skapa en religionsneutral plats där människor med olika bakgrund, ålder och trosuppfattning kan ta avsked. Symboler och annat som kan kopplas till en specifik religion har undvikits – även i byggnadens exteriör och i dess material.

Malmö bårhus
Lilla visningsrummet är religionsneutralt och har vackra naturmaterial som åldras med värdighet. Granit på golven och ekpanel tillsammans med betong på väggarna ger rummet en påtaglig materialitet. Foto: Mads Frederik
I trapphuset ned till bårhuskylarna sitter strategiskt placerade fönster så att personalen kan se ut och få kontakt med naturen trots att de befinner sig på källarplan. Foto: Mads Frederik

Nytt, bevarat och hållbart i tre plan

Byggnaden är i tre plan. På det övre planet i byggnadens bakkant är teknikrummet placerat, för att medvetet hamna distanserat från kapellet. I källarvåningen finns rum med bårkylar för förvaring av de avlidna. I markplan sker avsked i visningsrum och tvagningsrum. Utöver det finns arbetsrum för medarbetare samt arbetsytor och garage för begravningsentreprenörer.

Det äldre kapellet i anslutning till bårhuset står fortfarande kvar. Interiört har gamla tegelväggar bevarats och lyfts fram. Konstnärliga inslag har integrerats i byggnaden och utöver de konstnärliga värdena ger de även insynsskydd, kontrastmarkering och ökar orienterbarheten. Även de nya materialen har hållbarhetsfokus. Granitgolv, ek och rå betong är material som åldras med värdighet över tid och håller länge. Malmö bårhus är först i Sverige med att använda zinkplåten Azengar, ett material som skimrar med tiden och vädrets skiftningar.

 

Människor uttrycker sin sorg på olika sätt och för det måste det finnas utrymme.

Fönstersmygar ramas in av ekträ, likadant material som originalsoffan. Betongens pigment ger liv åt ytan, ett nästan marmorerat intryck trots att den är helt obehandlad. Foto: Mads Frederik

Lugn växtlighet i utblickar

Det är inte helt lätt att gestalta moderna rum för avsked. Att det äldre kapellet dessutom skulle bli integrerat i det nya bårhuset gjorde det inte enklare. Men med små medel går det att förändra det en byggnad förmedlar, och inspiration finns att hitta i andra slags byggnader än religiösa. Som till exempel konsthallar.

– Rumsformerna i bårhuset skiljer sig från traditionella religiösa rum. Vi har försökt ta bort fokus från det tidigare altaret som låg i blickfånget och varit noga med att inte tillföra några nya religiösa riktningar. Ett vanligt exempel är att göra en markering mot Mecka, men det har vi avsiktligt avstått ifrån, säger Helena Beckman, ansvarig arkitekt.

Det stora visningsrummet ligger i det tidigare kapellet som restaurerats och befriats från religiösa symboler. Foto: Mads Frederik

– Ljusföringen är en annan betydelsefull gestaltningskomponent. Fönstrens form och placering har studerats omsorgsfullt så att rummet får dagsljus med vackra utblickar samtidigt som visningsrummen ska skyddas från insyn. Om ljuset till exempel kommer mycket uppifrån, då tänker man på något gudomligt, fortsätter Helena Beckman. Det ville vi undvika. Fokus ska vara på den avlidne med möjlighet till lugnande utblickar mot växtlighet eller himmel.

Malmö bårhus
Glasgången som släpper in dagsljus från taket kopplar samman nytt och gammalt. Teglet bakom den tidigare putsade väggen visas i sitt lappade och lagade skick, för att berätta ärligt om byggnadens historia. Tidigare ett annat ytskikt och nu ett nytt kapitel i bårhusets historia. Foto: Mads Frederik

Sorg ser olika ut

För att skapa en lugn, kontemplativ atmosfär valde vi material som åldras naturligt och vackert och håller länge. På entréplanet välkomnar de publika utrymmena med visningsrum där nära och kära kan ta avsked.

– Någon kanske behöver vara där väldigt länge och då ska de andra kunna sitta och småprata utan att störa, säger Helena Beckman. Och det ska finnas ett väntrum eller samtalsrum i direkt anslutning till visningsrummet, dit du kan dra dig tillbaka.

Olika kulturer kan också ha olika behov. Ibland är det till exempel väldigt många som tar farväl, då behöver ingång och utgång vara på olika ställen så trängsel inte uppstår. Människor uttrycker sin sorg på olika sätt och för det måste det finnas utrymme. Det gör det på Malmös nya bårhus.

Kontaktperson

Helena Beckman

Nationell vårdstrateg, arkitekt och partner
+46 406 31 68 81

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Alexander Carlén Handläggande Arkitekt
Carolin Cornu Arkitekt
Clara Frick Arkitekt
Elin Linde Ansvarig Landskapsarkitekt
Helena Beckman Ansvarig Arkitekt
Henrik Karlsson Arkitekt
Josefin Klein Arkitekt
Josefin Henriksson Handläggande Landskapsarkitekt
Magnus Nilsson Arkitekt
Miguel Reyes Model manager
Sofia Lithell Inredningsarkitekt