Ersta sjukhus interiör entré

Vård

Tengbom står för exceptionella vårdmiljöer där människan har en självklar plats i mitten. Vi har varit ledande i förskjutningen från slutenvård till öppenvård genom att skapa attraktiva och funktionella miljöer som speglar trenden.

Vi erbjuder tjänster inom planering och design av exempelvis sjukhus, vårdcentraler och tandläkarmottagningar. Vår styrka är vår breda kompetens i kombination med mångårig erfarenhet, vilket bidrar till vår förmåga att förstå behoven, sambanden och komplexiteten i vårduppdragen.

Vårt mål är att skapa trygga, begripliga och identitetsskapande miljöer som är långt ifrån konventionella, men också att bidra med en visionär syn på utformningen av miljöerna. För att åstadkomma det här arbetar vi nära våra kunder såväl som brukare, från den grundläggande behovsanalysen och förstudien till färdigställande av projekten. Vi säger maximum av funktion – minimum av institution.

Vill du veta mer? Hör av dig till Anna!
+46 841 03 54 47