Mejeriet

Äldreboendet bjuder in staden
Arkitektur
Vård & Forskning
Uppdragsgivare:
Plats: Skillingaryd
BTA: 6 325 kvm
Uppdragsår: 2017-2020
Fotograf: Sten Jansin

Förr ett mejeri. Nu ett karaktärsstarkt och toppmodernt äldrecentrum och aktivitetshus i en byggnad som gör avtryck. På väldigt liten yta sett till innehåll och behov höjde vi kvaliteten för boende, medarbetare och staden med Mejeriet.

Har du spelat Tetris? Små olikformade klossar ska bli en harmonisk helhet. Det var vår strategi för att få in omsorgsboende, trygghetsboende, restaurang, gym, spa, aktivitetslokaler, kontor och trädgårdar under samma tak och samtidigt göra planlösningen för Mejeriet tydlig.

Mejeriet
Det gamla mejeriet blev en symbol för drivkraft och företagsanda. Nu lever namnet kvar i Äldrecentrum Mejeriet som också kommer att fylla en viktig funktion i samhället.

En folkets byggnad

Vaggeryds kommun som med Mejeriet gjorde en av sina största investeringar någonsin ville skapa något extraordinärt med byggnaden för att stärka ortens självförtroende. Det fem våningar höga huset med allmänna verksamheter, serviceutbud och specialistboenden skulle bli ett allas hus – en del av Skillingaryd. Husets boende skulle i sin tur känna stark koppling till livet utanför huset.

Entrén påminner mer om en hotellobby än en traditionell entré. Härifrån blir du guidad, och kan nå husets alla funktioner från ett och samma trapphus.
Mejeriet
Taken är klädda med sedum och solceller för att skapa variation och effekter.

Stora volymer bröts ned

De stora volymerna bröt metodiskt ned i mindre överskådliga delar. Trygghetsboendet blev placerat ut mot huvudgatan för att få kontakt med stadslivet. Omsorgsboendet ligger inbäddat mot naturen, på husets andra sida. Personalutrymmena och kontoren har en egen del i byggnadens mitt.

Restaurangen som mättar både de som bor och jobbar i huset men även allmänheten blickar ut mot torget. Det offentliga utbudet med konferens, samvarolokaler, gym och spa vetter ut mot vattnet.

Mejeriet
De stora volymerna bröts metodiskt ned i mindre överskådliga delar.

En iögonfallande fasad

Fasaden i färgstark terrakotta undgår ingen. Stavar av terrakotta är monterade gruppvis på fasaden i kombination med stående träpanel. Tillsammans hjälper de till att dela upp husets storlek och utstrålar värme och en naturnära känsla. De starka färgerna och skuggverkan gör att huset skiftar i färg och ton när man rör sig runt det – det ger liv och effekt.

– Vi valde att blanda terrakottabaguetterna med trä för en mjukare känsla. Även taken ska bidra till att skapa variation och effekter då de är klädda med sedum och solceller, berättar Matt.

Teglet som blev över? En del har återanvänts och murats in i restaurangens väggar och en del kan du hitta i entréns gårdsmurar. Ett minne från det mejeri som etablerades här på 1930-talet.

Terracottastavar är kombinerade med stående träpanel som utstrålar värme och en naturnära känsla.

Öppenhet och rymd

Huset är präglat av en slående öppenhet och rymd trots att i princip varje fastighetsgräns är tangerad och tydligheten i hur du navigerar dig i byggnaden stärker känslan av öppenhet.

Väl inne i entrén får du känslan av hotellobby mer än en traditionell entré. Härifrån blir du guidad, medan du också kan nå husets alla funktioner från ett och samma trapphus. Genom hela byggnaden går ett stråk som leder fram till Vinterträdgården – tillgänglig från alla våningsplan. En oas för både boende och besökare.

Mejeriet
Vinterträdgården som är en harmonisk oas för boende och besökare når du från alla husets våningsplan.

Kvalitet för de äldre

Trygghetsboendet består av 16 lägenheter och tornar upp sig ut mot torget, vårdboendet har 25 lägenheter. Rumsstorlekarna är generösa för att skapa flexibilitet både för boende och personal. Genom franska balkonger och fönster med låg bröstning kan de boende vidare titta ut från sängen eller rullstolen. Här finns stora gemensamma ytor, övernattningslägenhet för anhöriga och i navet av vårdlägenheterna – en terrass.

Ambitionen var att skapa en lugn och trygg tillvaro för de boende, och att hitta lösningar som underlättar och effektiviserar för personalen som arbetar i en intensiv vårdmiljö.

Mejeriet

Kommunen satsade stort på teknik för att öka säkerheten för de boende. Med hjälp av sensorstyrda golv dessutom kan personalen se om en boende har ramlat. Toaletterna är höj- och sänkbara, och både de boende och personalen har även chip runt armleden som öppnar den specifika lägenhetsdörren.

Ett karaktärshus

Vi ville skapa ett hus som fick ta plats och sjunga ut. Ett hus som har stark koppling till naturen men som samtidigt relaterar till stadsmiljön. Ett hus som människor hittar kraft i. Nu finns Mejeriet.

Kontaktperson

Matt Patterson

Ansvarig arkitekt och kontorschef Jönköping
+46 36 440 90 81

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Gunilla Gustafsson Arkitekt SAR/MSA
Ida Linbro Högskoleingenjör Bygg
Inge Olberts Arkitekt MSA
Matt Patterson Arkitekt SAR/MSA ARB
Ulrika Tjernström Inredningsarkitekt SIR/MSA