Värdestyrd designprocess

Maximalt värde för pengarna. Borde inte det vara en självklarhet? Faktum är att den svenska processen för fastighetsutveckling gör det svårt att leva upp till ett sånt löfte idag. Därför är Tengbom det första arkitektkontoret i Sverige att erbjuda tjänsten Värdestyrd designprocess.

”You fall in love with a product and find out later that you can’t afford it”. Många kunder inom fastighetsutvecklingsbranschen skulle nog känna igen sig i den beskrivningen. Orsakerna är förstås flera men det systematiska problemet beror framförallt på upplägget av processen.

Förstudien är ofta för kort och grund, vilket leder till att relationen mellan vision, funktion och ekonomi blir orealistisk. Under designfasen växer målbilden utan tillräcklig budgetkontroll och ofta så sent som i slutet av systemhandlingarna ryker allt ”överflödigt” – projektets mervärden – för att projektet ska komma i mål.

Hade vi använt den klassiska svenska fastighetsutvecklingsprocessen för att dekorera en julgran hade det kunnat se ut ungefär såhär.

Därför har Tengbom introducerat en ny typ av designprocess på den svenska marknaden, som går ut på att vi tar helhetsansvar för projektets ekonomi, funktion och visionära mål.

Hur går det till?
En värdestyrd designprocess inleds med en djupanalys. Vi kartlägger hela behovet du som kund har, definierar projektets förutsättningar, funktionsmässiga och visionära mål och slutligen budget. Därefter går vi in i en iterativ designfas där vision och funktion löpande checkas av mot budget. Det gör vi med hjälp av en kostnadskonsult och en kalkyl som hela tiden uppdateras.

Tengboms ansvar genom processen är att skapa maximalt värde för pengarna. Vi fattar varje beslut tillsammans med dig baserat på vilket värde det genererar i förhållande till investeringen. Processen minimerar risker och garanterar högre effektivitet, bättre samordning och styrning. Resultatet är en balans mellan vision och funktion inom ramen för överenskommen budget.

Med vår värdestyrda designprocess kan julgranen istället växa fram iterativt och med bibehållen balans mellan vision, funktion och budget.

Men blir det inte dyrare?
Att använda en kostnadskonsult och koppla på en egen byggkalkyl ökar konsultkostnaden med 1–3%. Men genom den investeringen kan vi frigöra 5–15% av de beräknade entreprenadkostnaderna. Det betyder faktiskt att vi kan hålla oss inom ramen för samma budget, men att en större del av den kan investeras i adderade mervärden. Priset är alltså detsamma, medan resultatet blir bättre.

Varför en egen kalkyl?
Kostnadskonsulten uppdaterar löpande vår byggkalkyl med allt större precision och detaljering – från 80% i tidigt skede och upp emot 95% i bygghandlingsskede. Den används som underlag till varje beslut. Vid behov kan vi också använda den för att utmana entreprenadskostnader. Budgeten regleras ständigt under hela processen, inte periodvis som i en klassisk process.

Vill du veta mer? Hör av dig till Mark.
+46 8 412 53 43