Projektledning

Med erfarenhet och ett brett utbud av tjänster inom projektledning hjälper vi på Tengbom våra kunder att nå maximal potential och utveckling. Det gäller allt från små ombyggnader till enorma stadsutvecklings- och arkitekturprojekt. Varje byggprojekt kräver sin projektledning, med rätt kompetensprofil, men alltid med samarbetsförmåga, överblick och känsla för kundens behov.

Vår hemvist på ett av Nordens största arkitektföretag innebär att vi har en daglig inblick i bygg- och fastighetsbranschens aktuella utveckling och utmaningar. Såväl inom samhällsbyggande och arkitektur som till exempel inom digitalisering, hållbarhet och fastighetsekonomi.

Vi som jobbar med projektledning på Tengbom har varierande utbildning och bakgrund men gemensamt är att vi har strukturen från PMI (Project Management Institute) som grund för vårt arbete. De flesta av oss har egen erfarenhet som projektörer, vilket ger oss stor förståelse för den process som krävs för att förverkliga ett byggprojekt.

Vårt kontaktnät av specialistkompetenser, såväl inom Tengbom som utanför, gör att vi snabbt kan koppla in de personer som projektet har nytta av, anpassat för varje skede.

Läs mer om våra tjänster

Vill du veta mer?
+46 8 410 354 15