Projektledning

För Tengbom innebär projektledning att förverkliga goda idéer.

Tengboms projektledare tar gärna rollen som rådgivare och experter, från kundens första fundering till projektet är i mål. Som länken mellan projektets olika skeden, med förståelse för alla inblandade kompetenser, skapar vi lösningar som utvecklar kundens bestånd. Tengbom samlar arkitekter, landskapsarkitekter, stadsplanerare och inredningsarkitekter under samma tak vilket skapar unika förutsättningar att belysa varje enskilt uppdrag från flera infallsvinklar. Detta bidrar till lösningsorientrad projektledning, med helhetssyn, samt tids- och kostnadseffektivitet.

Tengbom erbjuder tjänster från ax till limpa inom: projekt- och projekteringsledning, fastighetsutveckling, byggledning, beskrivningar, byggarbetsmiljösamordning (Bas-P) och upphandlingsstöd.

Vill du veta mer?
+46 8 412 53 72