Lokalstrategi

Behöver ni hjälp att utveckla ett nytt kontor, eller kanske göra om det ni redan har?

Vi hjälper dig med allt som behövs för att du ska kunna använda kontoret som ett strategiskt verktyg för utveckling av affär och verksamhet – från att hitta rätt lokal och teckna hyresavtal till att skapa ett kontor med rätt förutsättningar för kunder och medarbetare.

Som projektledare tar vi ansvar för alla delar av processen, från start till inflyttning. Vi är länken mellan dig, fastighetsägaren, arkitekterna och alla andra leverantörer. Tillsammans identifierar och utvecklar vi den typ av arbetssätt, kultur, kontorsmiljöer, IT-lösningar och service ni behöver – inte bara idag, utan för att verksamheten ska kunna utvecklas på ett smart och långsiktigt sätt.

Vill du veta mer?
+46 841 03 54 05