Trygg-Hansa

Att våga kasta loss och vinna
Inredning
Kontor
Uppdragsgivare:
Plats: Stockholm
Uppdragsår: 2017-2018

När Tengboms inredningsarkitekter fick uppdraget att göra förändringsledningen av Trygg-Hansas huvudkontor i Stockholm väcktes många känslor. Med största respekt för byggnaden och dess historia adderades ett nytt djärvt grepp som åter igen satte Tengbom-stämpel på huset.

Trygg-Hansa-huset, ritat av Anders Tengbom på 70-talet.

Det idag ikoniska tegelhuset på Kungsholmen ritades av Anders Tengbom med kollegor och stod klart 1977. Huset som byggdes för Trygg-Hansa, med egen restaurang, idrottsanläggning och väl tilltagna konstinstallationer har nu flera hyresgäster och försäkringsbolaget har bantat sin yta till två våningar. 40 år efter färdigställandet fick Tengbom åter igen uppdraget att se över Trygg-Hansas kontor och verksamhet, med målet att effektivisera kontorsytan från 26 000 till 7 200 kvadratmeter. Med det inleddes en förändringsprocess där majoriteten av alla 500 medarbetare nu skulle sitta aktivitetsbaserat.

En touch down-arbetsplats i ljusgården.

I nära dialog med kunden och deras egen förändringsledare sattes tidigt konceptet ”kasta loss”, vilket blev en metafor för såväl resan som skulle påbörjas som en symbol för det nya inredningskonceptet. Estetiskt resulterade det i en blandning av moderna och karaktärsstarka möbler i kombination med runda 70-talsformer där kopplingen till livbojen inte förringats. Fysiskt resulterade det i en helt ny planlösning med en stor social mötesplats kallad Coffice samt arbetsplatser och mötesrum i olika storlekar och format.

Coffice-delen är kontorets vardagsrum och mötesplats.

Tongivande för projektet var dialogen mellan Tengbom och Trygg-Hansas styrgrupp. Med gemensamma mål kommer man långt.

– I denna typ av projekt måste det ofta prioriteras därför är en av de viktigaste uppgifterna för arkitekten att vägleda och guida personer och organisationer mellan olika behov, samt pedagogiskt förklara effekterna av olika val och kompromisser. Genom att vi ser helheten kan vi också styra projektet mot bästa lösningen, säger uppdragsansvarig arkitekt Torbjörn Höeg.

Kontaktperson

Torbjörn Höeg

Ansvarig arkitekt och Förändringsledare
+46 8 412 52 78

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Torbjörn Höeg Arkitekt SAR/MSA
Linn Rodesjö Projektledare
Johanna Garheden Inredningsarkitekt SIR/MSA
Anna Kåresjö Arkitekt MSA