Kontor

När vi på Tengbom utvecklar trivsamma arbetsmiljöer gör vi det med ett tidsperspektiv som motsvarar 100 – 150 år. Vi jobbar med fastighetsutveckling av både befintliga byggnader såväl som nya hus. Gemensamma mål är nyckeln till goda resultat.

Vi prioriterar alltid att skapa förståelse för kundens organisation, struktur och filosofi tidigt i processen. När vi har koll på detta brukar det vara lättare att sikta mot gemensamma mål, något som vi anser vara grundläggande för attraktiva och goda slutresultat. Självklart i kombination med en stark varumärkesidentitet och hög arkitektonisk kvalitet.

Fastighetsutveckling där vi utvärderar, analyserar och skissar på en fastighets maximala potential har blivit något av en specialitet för Tengbom. Våra konsulter och rådgivare samlar information, för en kreativ dialog och föreslår innovativa lösningar. Detta utredningsmaterial ligger ofta till grund för kostnadsberäkningar och fastighetsvärderingar vilket fungerar som underlag för fortsatt projektering.Miljöarbete och möjligheten till miljöklassning ser vi som en självklar integrerad del i våra projekt. Vi kan bistå med A-projektering i alla skeden såväl som BIM-projektering i samordning med konsulter i 3D-miljö.

Vill du veta mer?
+46 708 23 14 33