Jordbruksverket flyttar

Vi tar skogen in på kontoret
Arkitektur, Inredning
Kontor
Uppdragsgivare:
Plats: Jönköping
Uppdragsår: 2017-2021
Yta: 15 500 kvadratmeter
Foto och video: Jansin & Hammarling
Hållbarhetscertifiering: BREEAM Excellent

Korsa odlingszoner, skogsregioner och Smålands särpräglade natur med ett helt nytt kontorskoncept – och du får Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens nya Tengbomritade huvudkvarter i Jönköping.

Huset tornar upp sig på avstånd, men bryts på nära håll ner till något stadsmässigt.

Lingon, granit och rapsfält. Det är några av färgskalorna du möts av om du besöker nybyggda kontorskomplexet Dialogen i Jönköping. Jordbruksverket och Skogsstyrelsen är de första att inta kvarteret Skeppsbron som ligger intill natursköna Munksjön. Dialogen – som ritats av Tengbom i Jönköping – är en av de första byggnaderna som ska ersätta det gamla industriområdet och fylla det med liv. 

– Här växer en hel stadsdel fram. Just nu gränsar den mot utkanten av stan, men tanken är kvarteret Skeppsbron så småningom ska bli ett nytt centrum i Jönköping. Det vi gillar med placeringen är hur stad möter natur – här får man det bästa av båda världar, säger Matt Patterson, ansvarig arkitekt på Tengbom i Jönköping. 

Vi har speglat vandringen genom Sveriges landskap med en bas av naturmaterial, som sten och varierande träslag.

Veckade plåtar täcker fasaden; här ändrar sig färg och skuggbild i takt med ljuset.

Kontorskonceptet: en vandring genom Sverige

Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens själ sitter bokstavligen i väggarna. Sveriges skogsregioner och odlingszoner gestaltas därför med färger och materialval, våning för våning upp genom huset. Upplevelsen av den Småländska naturen tar sig uttryck i allt från trädetaljer till gemensamhetsytor. Tengbom Jönköping och inredningsstudion i Stockholm har i nära samarbete skapat en arbetsplats med stark koppling till det omgivande landskapet.

– Vi har speglat vandringen genom Sveriges landskap med en bas av naturmaterial, som sten och varierande träslag. En bred färgpalett stödde gestaltningen, där en stor del av inredningen är återbrukad och behövde hållas samman till en helhet, säger Linn Sylvan, ansvarig inredningsarkitekt på Tengbom Stockholm.

Matsalen öppnar upp sig mot Munksjön och Jönköpings stadskärna.
Utblickarna stärker kopplingen till den omgivande naturen.

Ett miljöcertifierat landmärke med Jordbruksverket

Den nya huskroppen blir en väl synlig och viktig del i utvecklingen av Skeppsbron. Byggnaden tornar upp sig på håll och blir med sin skala och sitt uttryck en smickrande del av Jönköpings stadsbild. Samtidigt, på nära håll, gör detaljer som snett tak, nivåskillnader och fasadvariation i olika typer av plåt istället att byggnaden smälter in i omgivningen. Hållbarhetstänket går hela vägen från omsorg för omgivning till återbrukad inredning och BREEAM-certifiering Excellent. 

Startskott för ett nytt område 

Hela inredningskonceptet är baserat på Jordbruksverkets aktivitetsbaserade arbetssätt. Därför möts medarbetarna av öppna ytor, zonering och alltmer avskilda rum ju längre ut från mittenkärnan man kommer. Eftersom byggnaden är smal bjuder den på gott om dagsljus och utblickar.

– Genom att våga satsa på en helt ny stadsdel har Jordbruksverket och Skogsstyrelsen lagt grunden för ett expanderande, uppdaterat Jönköping, avslutar Matt Patterson.

Dialogen är en väl synlig och således viktig del av Skeppsbron en plats där stadsmässighet möter strand.

Vill du veta vad vi kan göra för din kontorsmiljö? Matt bollar gärna idéer!
+46 36 440 90 81

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Matt Patterson Uppdragsansvarig arkitekt och gestaltningsledare
Linn Sylvan Uppdragsansvarig inredningsarkitekt och gestaltningsledare
Anna Östholm Uppdragsledare
Saskia Jäckel Handläggande arkitekt
Lisa Westergren Handläggande inredningsarkitekt
Inge Olberts Medverkande arkitekt
Evelina Peterson Medverkande arkitekt
Carl Sterner Inredningsarkitekt
Ulrika Tjernström Inredningsarkitekt
Josefin Backman Handläggande inredningsarkitekt
Annette Johannesson Storkökskonsult
Galini Afentoulidou Tillgänglighetssakkunnig