Alingsås tingsrätt

En monolit i zink
Arkitektur, Inredning
Kontor
Uppdragsgivare: Hemfosa, Domstolsverket, Serneke
Uppdragsår: 2014 - 2016
Plats: Södra Ringvägen 23, Alingsås
Byggaktör: Hemfosa
Projekttyp: Tingshus

Vi har ritat en tillbyggnad till Alingsås tingsrätt från 1899 helt klädd i zink. Juryn för Plåtpriset ansåg att den var så spektakulär och unik att de belönade oss med vinsten. What do you zink?

Alingsås tingsrätt är en karaktäristisk tegelbyggnad från 1899, ritad av arkitekt Adrian Crispin Peterson. Den ligger ett par kvarter från stadens centrum, i ett område kantat av stora villor och en skola från 1900-talets början. Under andra hälften av 1950-talet byggdes en flygel i tegel till, och drygt ett halvt sekel senare var det dags för nästa tillbyggnad, ritad av Tengbom. Ett nytt episkt datum tillskrevs också Alingsås Tingsrätt när vi den 10 mars blev tilldelade Plåtpriset 2016 för just denna tillbyggnad i zink.

Alingsås tingsrätt
Foto: Felix Gerlach

Lekfulla sadeltak med svängda burspråk

Vi blev inkopplade i processen en bit in i projektet, då det fanns ett liggande förslag på en tillbyggnad i tegel av arkitekt Börje Falemo. Tingsrätten var dock intresserad av att se alternativa fasadlösningar, varför vi gavs möjlighet att komma in med ett förslag på gestaltning med utgångspunkt i liggande planlösning. Med inspiration från den omkringliggande bebyggelsen med branta takåsar presenterade vi en byggnad med lekfulla sadeltak och med svängda burspråk. Planen var effektivt konstruerad med tunna väggar på en liten tomt, så det var ett naturligt val att plocka ned zinkplåten från taket och använda som en tunn regnkappa på utsidan.

– Det blev en form där vi fick både flacka och branta tak och vi behövde ett material som klarade det, vilket ledde oss till zink som takmaterial. Det gamla huset är en solid tjockmurad byggnad, men tillbyggnaden har tunnare utfackningsväggar. Zinkplåten passade i vårt fall bra även som väggbeklädnad. Vi kunde sammanfatta tillbyggnaden med ett material och det blev tydligt vad som är nytt och gammalt, säger Fritz Olausson.

Gestaltning av vår tid

– Zink är ett fint gammalt klassiskt material som användes mycket som takmaterial under förra seklet. Vi tog helt enkelt ned plåten på fasaden och den passar utmärkt med granitsockeln som är en gemensam nämnare på de bägge husen, säger Magnus Almung.

Även om formen på Alingsås tingsrätt kan upplevas expressiv är byggnaden återhållsam i volymen för att inte bygga för det gamla huset.

Alingsås tingsrätt
Foto: Felix Gerlach

– Gestaltningen representerar vår tid, kanske främst med tanke på den uttrycksfulla volymen. Typiskt nu är monolitiska hus med samma material på väggar och tak. Man ser även hus utan takutsprång. Likaså är sadeltaken tillbaka sedan några år, något vi inte sett mycket av tidigare. Skillnaden är kanske att denna byggnad är konstruerad med hantverkstekniker som är desamma som vid 1900-talets början. All plåt är monterad med stor omsorg och precision, fortsätter Fritz.

En levande fasad

Taken är klädda i bandfalsad plåt, medan fasaderna är täckta med skivor i olika bredd, placerade i ett bestämt ”slumpartat mönster” från sockel till taknock. Med variation får man en levande fasad, och genom att laborera med fyra olika bredder kunde vi anpassa monteringen efter de förutbestämda fönsterplaceringarna som var hårt styrda av den invändiga funktionen. Även entrédörrarna är klädda i zink och faller in i mönstret.

Alingsås tingsrätt
Foto: Tengbom

Med tiden kommer fasaden att åldras lika vackert som den intilliggande tegelbyggnaden, när rinningar och patineringar får sätta sina spår på plåten, säger Magnus Almung.

Den grå zinkplåten är vald med omsorg, och har inte minst en robust och förtroendeingivande estetik. Alingsås tingsrätt framhöll vikten av en värdig miljö. I tingsrätten tar man inte sällan känsliga och allvarliga beslut – inramningen ska därför både respektera såväl som inge förtroende i besökaren.

Alingsås tingsrätt
Foto: Felix Gerlach

Metaforer och problemlösning

Högt i tak är inte bara en metafor för gott samarbete, utan också en reell utmaning som behövde en lösning. De höga taken fanns ursprungligen inte med i planen, men de gjorde det möjligt att invändigt inrymma två nya tingssalar med en takhöjd som påminner om den stora salen i originalbyggnaden. Takhöjden i salarna var en käpphäst vi inte gärna kompromissade om. Stundtals blev det samtal om att sänka innertaket, för att optimera akustiken och inspelningsmöjligheterna i rummen. Men det blev istället en nöt för de duktiga akustikerna samt ljud- och ljusteknikerna att knäcka. Annat hade riskerat en konflikt mellan husets ut- och insida, en situation man inte vill hamna i.

Inritade berättelser i Alingsås tingsrätt

Ytterligare en aspekt som lagmannen visade sig gilla var en byggnad som berättar historier. Tengbom har även gestaltat inredningen och där såg Carl Olofsson en möjlighet att inkorporera tingshusets historia i interiören. Det fanns ett liggande beslut på att tingssalarnas dörrar skulle vara i valnöt med inslag av ek. Carls lösning blev ett randigt mönster med referenser till fem årtal som är avgörande för byggnaden. I nederkant på dörrarna finns en kod med streck som bildar årtalet. Tengbom har ramavtal med Domstolsverket och inreder domstolar i hela landet. Inredningen i Alingsås tingsrätt är ritad av Karin von Geijer.

– Vi har tagit avstamp i den ursprungliga såväl som i den nya byggnaden när vi ritade salsmöblerna. Tingssalarna är präglade av träbeklädda väggar och golv. Vi ville åt en känsla av att borden växer upp ur trägolvet. Det var ett pussel att få ihop salsborden med tanke på den mängd teknik, i form av kameror och inspelningsutrustning, som de rymmer. Inredningen ska vara vacker och värdig, för här kommer livsavgörande stunder att äga rum. Salarna ska upplevas opartiska av såväl offentligheten som av parterna och vittnena, säger hon.

Den generösa takhöjden ställde än högre krav på tekniken, vilket påverkar möblerna. Tingssalarna har en vacker rumslighet som ska förstärkas, och inte döljas, av de möbler som krävs i sammanhanget. En lösning på detta är bland annat arbetsstolar med halvtransparent rygg som låter fondväggen bakom rättens bord synas. Träfronterna på salsmöblerna bär referenser till fasaderna i tegel och zink. Att rummen har direkt dagsljus är en annan ovanlig detalj i domstolssammanhang. Vid behov av sekretess drar man gardiner för fönstren.

Alingsås tingsrätt
Foto: Felix Gerlach

Samtid och framtid

Juryn för Plåtpriset 2016 framhåller bland annat att Alingsås tingsrätt är ”en byggnad som väcker känslor. (…) Upphovsmännen har varit påstridiga i sitt materialval, vilket bottnar i mycket god materialkännedom. En förtrogenhet som också har möjliggjort detaljrikedom i det finstilta liksom utrymme för stor hantverksskicklighet. Alingsås invånare bör med tillförsikt följa varje årsring på denna gedigna byggnad.”

Tingsrätten blev invigd officiellt i september 2016. Just nu pågår ombyggnad av de äldre delarna samt ytterligare en mindre tillbyggnad i zink i direkt anslutning till det äldre husets stora tingssal.

Kontaktperson

Kajsa Crona

Regionchef Väst
+46 727 07 79 73

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Carl Olofsson Byggnadsingenjör
Fritz Olausson Arkitekt SAR/MSA
Karin von Geijer Inredningsarkitekt SIR/SAR/MSA
Magnus Almung Arkitekt SAR/MSA