Inredning

Tengboms inredningsarkitekter jobbar med allt ifrån projektspecifika produkter, möbeldesign och grafisk identitet till inredning av bostäder, skolor, sjukvårdsmiljöer, kontor, hotell, butiker och restauranger. Gemensamt för samtliga inredningsprojekt är att de alla bidrar till en stark identitet, ett varumärke som förbättrar vår kunds affär.

Inredningsnörd?

Här kan du grotta ner dig i flera av våra inredningsprojekt!

För oss handlar inredning – vi vågar säga i nästan varje fall – om hållbarhet i ett långt perspektiv. En genomtänkt inredning stärker inte bara företagets profil och gör så att verksamheten i en byggnad fungerar optimalt, den bidrar även till att människorna som ska arbeta och vistas där trivs och mår bra. Inte minst handlar holistisk inredning om att göra en plats förståelig för dess brukare. Tengboms rådgivare hjälper kunder att förstå att varje val har effekter såväl som konsekvenser. Erfarenhet säger att de bästa resultaten kommer från gemensamma målbilder, något som Tengboms inredningsarkitekter ser till att etablera tidigt i ett projekt.

Tengbom har börjat arbeta allt mer med begreppet och metoden ”nudging”, vilket innebär att man designar miljöer som på olika sätt främjar önskade beteenden. Det kan innebära allt ifrån förbestämda rörelsemönster till sätt att uppmuntra exempelvis återvinning på ett kontor. Den stora vinsten blir tydliga och logiska miljöer som fungerar och effektiviserar livet för dess brukare.

Vill du veta mer?
+46 841 06 96 38