Inredning

Vi inredningsarkitekter på Tengbom jobbar med allt ifrån projektspecifika produkter, möbeldesign och grafisk identitet till inredning av bostäder, skolor, sjukvårdsmiljöer, kontor, hotell, butiker och restauranger. Gemensamt för våra inredningsprojekt är att de alla bidrar till en stark identitet – ett varumärke som förbättrar vår kunds affär.

För oss handlar inredning – vi vågar säga i nästan varje fall – om hållbarhet i ett långt perspektiv. En genomtänkt inredning stärker inte bara ett företags profil och gör så att verksamheten i en byggnad fungerar optimalt, den bidrar även till att människorna som ska arbeta och vistas där trivs och mår bra. Inte minst handlar holistisk inredning om att göra en plats tydlig för den eller de som ska använda den. På Tengbom håller vi vår rådgivarroll högt. Vi vill hjälpa dig som kund att förstå att varje val har både effekter och konsekvenser. Erfarenhet säger att de bästa resultaten kommer från gemensamma målbilder, något som vi inredningsarkitekter ser till att etablera tidigt i ett projekt.

Mer och mer arbetar vi med begreppet och metoden nudging. Det innebär att vi designar miljöer som på olika sätt främjar önskade beteenden. Det kan gälla allt ifrån förbestämda rörelsemönster till olika sätt att uppmuntra exempelvis återvinning på ett kontor. Vinsterna med det blir bland annat tydliga och logiska miljöer som fungerar och effektiviserar livet för dess brukare.

Vill du veta mer?
+46 708 23 14 33