Lunds tingsrätt

Inrett för trygghet och trivsel
Inredning
Kontor, Kultur
Uppdragsgivare: Domstolsverket
Uppdragsår: 2015-2019
BTA: Ca 10 000 kvm (totalt 12 400 kvm)
Samarbetspartners: Bröderna Perssons Specialsnickeri, Bromölla
Husarkitekt: FOJAB Arkitekter
Foto: Felix Gerlach

I det prisade Tingshuset invid tågspåren i Lund har Tengbom fått uppdraget att rita inredningen. Det omfattande inredningsuppdraget resulterade i levande miljöer med funktionell möblering där inspirationen till materialvalen är hämtade från de fyra elementen.

På uppdrag av Domstolsverket har Tengbom inrett den nya tingsbyggnaden med en trivsam och lugn miljövariation. Domstolssalar, kontor och mötesrum har fått en välformulerad och harmonisk atmosfär genom en tydlig designmanual av möbler, material och kulörer. Manualen bygger vidare på husets mest tongivande material och fokuserar på koppar, mässing och ask. Mycket av inredningen är specialritad för de unika funktioner som huset innehar i form av säkerhets- och trygghetsaspekter.

Jord, eld, vatten och luft

Färgschemat är valt utifrån de fyra elementen. Genomgående figurerar mustiga och harmoniserande nyanser av varma och kalla kulörer; jord, vatten, eld. Det luftiga elementet genomsyrar hela känslan i möbleringen med det ljusa träslaget ask och genom glans och lyster i textilier. Alla material och möbler har valts med stor omsorg och med hänsyn till både helheten och detaljerna. Mässing och koppar har varit genomgående inslag och alla kontorsrum har givits en basinredning med bord, skåp och sittplatser, men har olika färgsättningar genom att designmanualen varierats. Mötesrummen har fått olika karaktär med tydliga färgteman, men i en sammanhållen skala. De gemensamma utrymmena som bibliotek, aktrum och kopieringsrum har mer monokroma färgscheman med specialritad inredning.

 

– Det högt belägna mötesrummet Knutsikten med originell form är husets stolta utsiktspunkt, här har vi specialritat en stor matta i olika färgfält som ger rummet en vacker centralpunkt, berättar Elin Alm.

Säkerhet med trygghet i fokus

Den unika verksamheten kräver stor hänsyn till säkerhet och trygghet vilket ställer krav på inredningens funktion och tonalitet. Här spelar både färgval och materialval en avgörande roll för att skapa en seriös men harmonisk atmosfär.

– Textila inslag som ett draperi, en trivsam golvlampa i kombination med klädda möbler gör att ett rum ämnat för till exempel skyddat vittne ger en större trygghetskänsla, fortsätter Elin.

En av domstolssalarna i Lunds tingsrätt.

Säkerheten i fokus, med bland annat golvfasta stolar och en rigorös elteknisk konstruktion i golv och väggar har inneburit en utmaning. Här har Tengboms tidigare erfarenhet av att inreda domstolsbyggnader kommit väl till hands. De specialritade hästskoformade inredningen i domstolssalarna döljer på ett elegant manér all den avancerade teknik som krävs i rummet. Mikrofoner, larm och säkerhetsanordningar har skickligt monterats på ett osynligt och smakfullt sätt utan att störa formspråket i de arkitektritade möblerna.

Detalj av metallband infogade i specialritad inredning.

Inspiration från husets material har fått forma den specialritade inredningen i domstolssalarna som är byggda i massiv vitbetsad ask med detaljer i form av tunna metallband inlagda som reliefer inspirerade av den kopparklädda husfasaden.

 

–Trots att huset är stort skänker den koordinerade färgskalan, varierade inredningen och de omsorgsfullt valda materialen en samstämmighet som upplevs både trivsam och trygg, vilket både personal och besökare vittnar om, konstaterar Elin.

Hör av dig till Emma om du undrar något mer!
+46406413143

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Patrik Haglund Arkitekt SAR/MSA
Elin Alm Arkitekt SAR/MSA
Sophia Lithell SIR/MSA
Frida Axelsson SIR/MSA
Anna Brorsson Inredningsarkitekt MSA
Ludvig Hofsten Arkitekt MSA