Posthornet får Stadsbyggnadsprisets hedersomnämnande

För första gången någonsin instiftas ett hedersomnämnande i Lunds kommuns årliga Stadsbyggnadspris för att lyfta det karaktärsstarka Posthornet intill Lunds järnvägsstation, ritat av Tengbom.

Stadsbyggnadspriset syftar till att bland annat ”premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun.” Och juryns motivering lyder:

I år vill juryn för Lunds stadsbyggnadspris rikta ett hedersomnämnande till ett mycket väl genomfört projekt. I kvarteret Posthornet har fastighetsägaren Wihlborgs berett Tengboms arkitekter möjlighet att gestalta en kontorsbyggnad som ger ett värdefullt tillskott till Lunds arkitektoniska palett. Arkitekterna visar hur stadsmässigt räta vinklar kan utmana och möta organiska former i fin harmoni. Omsorg i murteknik, fönstersättning och vackra detaljer i innergårdens gestaltning ger ett stort mervärde till staden.

– Det är ett ärofyllt hedersomnämnande. Vi tycker det är viktigt att värna om det offentliga livet i staden! Posthornet, med sina moderna kontorslokaler, har en gestaltning som med stor känslighet samordnar bostäder och andra offentliga verksamheter till ett tajt, livfullt kvarter. Byggnaden i sig har en stark egen identitet för att möta upp mot stadshuset tvärs torget men formar sig samtidigt efter kvarteren och stadsrummen runtomkring, säger Charlotte von Brömssen, ansvarig arkitekt för Posthornet och den drivande kraften bakom gestaltningen såväl som kvarterets detaljplan.

– Det är också extra kul att Tingsrätten blev tilldelade Stadsbyggnadspriset, eftersom Tengbom ritat inredningen åt Domstolsverket, tillägger hon med glimten i ögat.

Stadsbyggnadspriset delas ut av Lund kommun och det kommunala fastighetsbolaget LKF som 1990 grundade Stadsbyggnadspriset som en gåva till kommunen.