Kvarteret Posthornet

Vågat kontor i dubbel bemärkelse
Arkitektur, Inredning
Kontor
Uppdragsgivare:
Entreprenör: Peab Sverige AB
Plats: Lund
Uppdragsår: 2011–2014 (detaljplan) 2014–2017 (projektering) 2016–2018 (hyresgästanpassningar)
Miljöklass: Miljöbyggnad guld
BTA: 16 500 kvm

En böljande betongfasad vaggar numera in tågresenärer till Lunds centralstation. Med Kvarteret Posthornet skapade Tengbom eftertraktade kontorslokaler med stark variation i arkitektoniskt uttryck och med anknytning till platsen.

På uppdrag av Wihlborgs fastigheter har Tengbom löst utmaningen att bebygga en smal tomt tätt intill Lunds järnväg. Resultatet? Moderna kontorslokaler som med stor känslighet samordnats med bostäder i kvarteret. Med kontorsbyggnaden ”Posthornet” har Tengbom varit den drivande kraften från detaljplan till hyresgästanpassning.

Vi har tagit för oss vad gäller arkitektens möjlighet och bredd.

– Vi har i projektet tagit för oss vad gäller arkitektens möjlighet och bredd. Genom tajming och pedagogik har vi banat väg för det byggda projektets kvalitet ur en mängd synvinklar. Här har en tydlig designmanual varit en viktig framgångsfaktor att samlas kring, berättar ansvarig arkitekt Charlotte von Brömssen.

Utöver arkitektur och strategisk rådgivning har Tengbom bidragit med tjänster inom landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, visualisering och storkök.

Kvarteret Posthornet
Huvudentrén i sydväst öppnar upp mot Brotorget.

Karaktär och materialitet

Kvarteret är utformat för att svara upp mot intilliggande stadsrum och höjer och sänker sig i dialog med omkringliggande bebyggelse. Huvudfasaden vetter mot Lunds Stadshus och Skyttelbron som ringlar sig ned mot huvudentrén på sydöstra hörnet. Insidan av kvarteret är ett smalt och halvoffentligt rum med rundat formspråk där olika praktiska funktioner samsas.

Kvarteret Posthornet
Vy från Brotorget med Skyttelbron som ringlar sig ned mot Posthornets huvudentré.

För att hjälpa fastighetsägaren att skapa intresse för platsen formulerades en berättelse kring gestaltningen. Posthornet och frimärket blev därmed symboler för den fria associationen kring fasadens formspråk med mässing som återkommande material. Samtidigt knyter det gula teglet an till den angränsande 40-talsbebyggelse.

Kvarteret Posthornet
Innergårdens böljande formspråk med sömlös övergång mellan tegel och glas i fasaden.

Ett sammanhållet gårdsrum

För gårdsrummet med många entréer och också många rörelser blev golvet viktigt. En väv av betong, tegel och trä gör att golv och väggar blir ett sammanhållet gårdsrum med värme. Det geometriska mönstret är uppbrutet av planteringar som omhändertar dagvatten, ordnar cykelparkeringen och mjukar upp rummet med perenner och träd. Växtvalet är anpassat till gårdens skuggiga läge. Gården är smal och skuggas av byggnaden, men ljuset reflekteras ner av fönstren i fasadlivets runda form och ger liv åt grönskan. Gårdsrummet och fasaderna har fått en ljussättning som med de upplysta trapphusen skapar en miljö som känns trygg, behaglig och välkomnande under dygnets och årets alla tider.

Upphöjda planteringar ordnar gårdens cykelparkering och har integrerade sittplatser. Med tiden kommer trädvolymerna att mäta sig med byggnadens. Foto: Nille Leander

Välordnat för hyresgäster

Bredden i Tengboms uppdrag har spänt från att följa upp bygget på plats till att samordna hyresgästarbetet. Vi skötte kontrakts- och bygghandlingar för alla hyresgäster, och samordnade även inredningsprojekteringarna. Till tre av hyresgästerna – Folktandvården, Trivector och advokatbyrån Trägårdh – tog vi fram inredningen.

Med hjälp av designmanualen har hyresgästen kunnat få förståelse för hur resultatet kommer att se ut och vidare har entreprenören kunnat detaljstudera kostnadsbilden. För oss arkitekter har det även inneburit att vi hjälpt våra kunder att skapa tydlighet för sina kunder.

 

 

Vågad fasad på Kvarteret Posthornet

– Kombinationen av gjuten betong och detaljer i mässingsfärgad aluminium, mot en bakgrund av glas och tegel, gör byggnadens karaktär rå och förfinad samtidigt. Betongelementen bidrar till att fånga ögats intresse och skapar en variation beroende på vilket perspektiv betraktaren har, beskriver Charlotte.

Kvarteret Posthornet
Betongfasaden med inslag av tegel och mässing är en pusselbit av tre som därav bidrar till ett varierat kvarter.

Kontaktperson

Emma Nilsby

Kontorschef Malmö
+46 40 641 31 43

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Caroline Cornu Arkitekt MSA
Cecilia Parin Landskapsarkitekt
Charlotte von Brömssen Ansvarig arkitekt
Daniel Rees Arkitekt
Elin Alm Arkitekt SAR/SIR/MSA
Fajer Wennerberg Arkitekt
Frida Axelsson Inredningsarkitekt SIR/MSA
Gabriel Ciardi Arkitekt
Karin Lantz Arkitekt SAR/MSA
Karl Grunning Landskapsarkitekt
Kent Fridell Landskapsingenjör, specialist grönblå infrastruktur
Magnus Hofverberg Arkitekt SAR/MSA
Peter Nilsson Arkitekt
Sanna Lindberg Arkitekt MSA