Kvarteret Posthornet

Vågat kontor i dubbel bemärkelse
Arkitektur, Inredning
Kontor
Uppdragsgivare: Wihlborgs fastigheter
Entreprenör: : Peab Sverige AB
Plats: Lund
Uppdragsår: 2011–2014 (detaljplan) 2014–2017 (projektering) 2016–2018 (hyresgästanpassningar)
Miljöklass: Miljöbyggnad guld
BTA: 16 500 kvm

En böljande betongfasad vaggar numera in tågresenärer till Lunds centralstation. Här har Tengbom skapat eftertraktade kontorslokaler med variation i arkitektoniskt uttryck och med anknytning till platsen.

På uppdrag av Wihlborgs fastigheter har Tengbom löst utmaningen att bebygga en smal tomt tätt intill Lunds järnväg. Resultatet är moderna kontorslokaler som med stor känslighet samordnats med bostäder i kvarteret. Kontorsbyggnaden kallad Posthornet är vad man kan kalla ett drömprojekt. Här har Tengbom genom ansvarig arkitekt Charlotte von Brömssen varit den drivande kraften från detaljplan till hyresgästanpassning.

”Vi har tagit för oss vad gäller arkitektens möjlighet och bredd.”

– Vi har tagit för oss i detta projekt vad gäller arkitektens möjlighet och bredd. Genom tajming och pedagogik har vi banat väg för det byggda projektets kvalitet ur en mängd synvinklar. Här har en tydlig designmanual varit en viktig framgångsfaktor att samlas kring, berättar Charlotte.

Utöver arkitektur och strategisk rådgivning har Tengbom bidragit med tjänster inom landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, visualisering och storkök.

Huvudentrén i sydväst öppnar upp mot Brotorget.

Karaktär och materialitet

Kvarteret är utformat för att svara upp mot intilliggande stadsrum och höjer och sänker sig i dialog med omkringliggande bebyggelse. Huvudfasaden vetter mot Lunds Stadshus och Skyttelbron som ringlar sig ned mot huvudentrén på sydöstra hörnet. Insidan av kvarteret är ett smalt och halvoffentligt rum med rundat formspråk där olika praktiska funktioner samsas.

För att hjälpa fastighetsägaren att skapa intresse för platsen formulerades en berättelse kring gestaltningen. Porthornet och frimärket blev symboler för den fria associationen kring fasadens formspråk där mässing är ett återkommande material. Det gula teglet anknyter till angränsande 40-talsbebyggelse.

Vy från Brotorget med Skyttelbron som ringlar sig ned mot Posthornets huvudentré.
Innergårdens böljande formspråk med sömlös övergång mellan tegel och glas i fasaden.

Välordnat för hyresgäster

Bredden i Tengboms uppdrag har spänt från att följa upp bygget på plats till att samordna hyresgästarbetet. Kontrakts- och bygghandlingar gjordes för samtliga hyresgäster såväl som samordning av inredningsprojekteringarna. Tengbom gjorde även inredningen för tre av hyresgästerna: Folktandvården, Trivector och advokatbyrån Trägårdh.

En tydlig designmanual är en av framgångsfaktorerna för Posthornet. Med hjälp av denna har hyresgästen kunnat få förståelse för hur resultatet kommer att se ut och entreprenören har kunnat studera kostnadsbilden i detalj. För oss som arkitekter har det inneburit att vi hjälpt våra kunder att skapa tydlighet för sina kunder.

 

 

En vågad fasad

– Kombinationen av gjuten betong och detaljer i mässingsfärgad aluminium, mot en bakgrund av glas och tegel, gör byggnadens karaktär rå och förfinad på samma gång. Betongelementen bidrar till att fånga ögats intresse och skapar en variation beroende på vilket perspektiv betraktaren har, beskriver Charlotte.

Betongfasaden med inslag av tegel och mässing är en pusselbit av tre som bidrar till ett varierat kvarter.

 

 

Kontaktperson

Charlotte von Brömssen

Ansvarig arkitekt
+46 406 41 31 12

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Karin Lantz Arkitekt SAR/MSA
Magnus Hofverberg Arkitekt SAR/MSA
Peter Nilsson Arkitekt
Gabriel Ciardi Arkitekt
Fajer Wennerberg Arkitekt
Daniel Rees Arkitekt
Sanna Lindberg Arkitekt MSA
Caroline Cornu Arkitekt MSA
Cecilia Parin Landskapsarkitekt
Karl Grunning Landskapsarkitekt
Kent Fridell Landskapsingenjör, specialist grönblå infrastruktur