Hallå där, Torbjörn Höeg… Hur skapar vi framtidens kontor?

Hur kommer framtidens arbetsplatser se ut och fungera? Är det aktivitetsbaserade arbetssättet här för att stanna? En del svar får vi kanske den 7 december, när arkitekter, forskare och företagare möts på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt. Tengboms Torbjörn Höeg är en av de som ska dit för att diskutera sina erfarenheter av utveckling och implementering av aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABW).

Vad kommer ni att prata om på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt?

Tanken är att diskutera vad som krävs av dagens och framtidens kontor och arbetssätt. Det aktivitetsbaserade kontoret har nu funnits i ungefär 10 år, och vi börjar få mer och mer kött på benen om hur det fungerar. Det finns både konkreta erfarenheter och forskning på området, vilka tillsammans ger en mer komplex bild än vad vi tidigare haft. Konferensen är ett sätt att dela erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar vi möter när vi planerar, implementerar och utvecklar kontor.

Vad kan det vara för utmaningar?

Den största utmaningen med att skapa bra kontor för det aktivitetsbaserade arbetssättet ligger faktiskt varken i de tekniska lösningarna eller utformningen av kontoret i sig, utan i att få till de nödvändiga beteendeförändringarna. En organisation bärs upp av medarbetarna; om inte de trivs och fungerar i arbetsmiljön blir det inte bra. Att påverka människors vanor är mycket mer utmanande än att hitta en snygg, konceptuell lösning.

Det är inte vår roll att ”leverera en lösning” – utan att hjälpa verksamheten att själva hitta en lösning som passar dem.

Vad innebär det för er som arkitekter?

Det innebär att det vi levererar till kunderna i mindre utsträckning är en exklusiv slutprodukt, och mer något som de är inblandade i. Det är inte vår roll att ”leverera en lösning” – utan att hjälpa verksamheten att själva hitta en lösning som passar dem.

Vi har sett att vi behöver utveckla våra processer så att de blir bättre hjälpmedel för detta: där det är möjligt, jobba mer inkluderande med slutanvändarna så att de äger resultatet i större utsträckning. Om man får vara delaktig i procesen blir man mer lojal mot lösningen.

Vi ser slutet på de superdesignade konceptkontoren som förebild.

Så hur ser utvecklingen ut nu? Vad kan vi vänta oss?

Det kan vara så att vi ser slutet på de superdesignade konceptkontoren som förebild. I stället blir kontoret en förändringsprocess, något som kräver kontinuerlig förvaltning och utveckling.

Vi ser det idag i de fall där kontoren har blivit en mer kommersiell produkt – till exempel i frilansmiljöer där man köper sig kontorsplatser som medlemskap; där är kontoret inte så färdigt och ”corporate”, utan mera en eklektisk och föränderlig miljö.

Vissa pratar om ”rummens återkomst”… men vi får se. En av de intressantare utmaningarna är ju faktiskt att vi inte vet vilka behov som kommer att uppstå, eftersom företag och organisationer får nya utmaningar hela tiden. Därför blir också processen desto intressantare. Tillblivelsen är en väldigt viktig del av framtidens kontor.Workshop kontor

Tillblivelsen är en väldigt viktig del av framtidens kontor.

Hur jobbar ni vidare nu?        

Vi jobbar på att hela tiden göra en systematisk erfarenhetsåterföring från våra kontorsprojekt: att i högre grad undersöka hur de funkar och utnyttja det för den fortsätta utvecklingen. Vi arbetar också mer med involverande dialogprocesser, vilket också allt fler beställare efterfrågar.

Tengboms eget huvudkontor är i ständig förändring.
Tengboms eget huvudkontor är i ständig förändring.

Dessutom använder vi oss själva som försökskaniner, kan man säga: när vi gjorde om vårt huvudkontor i våras testade vi processerna på företaget. Vi höll bland annat workshopar med medarbetarna – vilket alltid är lärorikt i sådana processer – men kanske extra mycket bland 300 arkitekter med mycket åsikter!

Läs mer om konferensen här.