Trikåfabriken

Ny årsring i industrikvarter
Kv Trikåfabriken 9 vy från Textilgatan
Arkitektur
Kontor
Uppdragsgivare: Fabege
Plats: Stockholm
Uppdragsår: 2014-pågående
Byggaktör: Fabege
Samarbetspartners: Tyréns, Brandskyddsalget, Bengt Dahlgren, PRN Elkonsult m fl
Miljöklass: BREEAM SE Very Good

Inför utvecklingen av Hammarby Sjöstads ganska orörda industrikvarter utlyste Fabege en tävling för ombyggnationen av kontorsbyggnaden Trikåfabriken 9. I vårt vinnande förslag är utgångspunkten att med rena arkitektoniska uttryck både bevara och samtidigt förstärka byggnadens befintliga kvalitet och industriella karaktär.

Ett område i förändring

Byggnaden är ca 20 000 kvm och ligger i de gamla industrikvarter som kommer genomgå en stor förändring inom de närmsta åren. I dag är läget ganska anonymt och fastigheten ligger dessutom i utkanten av området. Men i hela de gamla kvarteren finns planer på nybyggnation, och utvecklingen kommer att ge dem en helt ny atmosfär. Trikåfabriken 9 och grannfastigheter har en utpräglad industrikaraktär och tillför något unikt och tilltalande, som vi tycker är viktigt att bevara i anslutning till allt det nya.

Kv Trikåfabriken 9 vy från Textilgatan
Illustration: Tengbom

Färdigställd vill vi att fastigheten ska tillföra en ny årsring till Hammarby Sjöstad, som berättar både om områdets historia och om dess framtid.

Starkare identitet

Trikåfabriken 9 består idag av tre olika volymer från olika tidsperioder, vilket ger fastigheten ett ganska splittrat intryck. Genom en omgestaltning kan vi utveckla den till en funktionell kontorsbyggnad med ett enhetligt uttryck och en starkare identitet. Vårt förslag präglas av medvetna och karaktärsstarka materialval och en flexibel planlösning.

De befintliga lokalerna renoveras och kompletteras med om- och tillbyggnader. Vi vill bland annat också glasa in utomhusgården och ersätta dagens utspridda entréer med två nya som samlar flöden och skapar en naturlig mötesplats i huset. Med de nya, uppglasade öppningarna skapas transparens i entréplanet.

En ny årsring

Det är en spännande utmaning att få nya Trikåfabriken 9 att både harmonisera med karaktären i Hammarby Sjöstads krympande industriområde, och samtidigt upplevas som en del av områdets fortsatta utveckling. Färdigställd vill vi att fastigheten ska tillföra en ny årsring till Hammarby Sjöstad, som berättar både om områdets historia och om dess framtid.

Kontaktperson

Fredrik Eng

Studiochef Kontor, Handel & Hotell
+46 8 410 354 60

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Martin Rangfast Chef Affärsutveckling
Martin Christiansen Arkitekt
Christopher Berk Arkitekt SAR/MSA
Hugo Lopez Guanter Arkitekt
Fredrik Strand Byggnadsingenjör
Daniel De Sousa Barrera Arkitekt
Jonas Ottosson Metodikansvarig Högskoleingenjör
Karin Löfgren Arkitekt Ph.D. SAR/MSA
Anders Högström Projektledare
Begoña González Fernández Arkitekt SAR/MSA
Linn Sylvan Arkitekt SAR/MSA