Trikåfabriken

Ny årsring i industrikvarter
Arkitektur
Kontor
Uppdragsgivare: Fabege
Plats: Stockholm
Uppdragsår: 2014-2019
Byggaktör: Fabege
Samarbetspartners: Tyréns, Brandskyddsalget, Bengt Dahlgren, PRN Elkonsult m fl
Miljöklass: BREEAM SE Very Good

Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad exemplifierar hur samtida arkitektur kan koppla ihop dåtiden med nutiden och samtidigt addera en ny årsring till staden. 2015 vann Tengbom arkitekttävlingen som Fabegé utlyste och idag en hybridbyggnad klar som visar på hur arkitekter kommer behöva jobba i framtiden.

Trikåfabriken ligger i Hammarby Sjöstad i Södra Stockholm

Ett område i förändring

Trikåfabriken är en kontorsbyggnad om cirka 25 000 kvadratmeter som ligger i de gamla industrikvarter i Hammarby Sjöstad som är under stor förändring. Trikåfabriken och dess grannfastigheter har en utpräglad industrikaraktär, vilket vi tagit tillvara på i utvecklandet av fastigheten. Den ursprungliga tegelbyggnaden från 1929 har fått en påbyggnation med trästomme i fem våningar. I uppdraget ingick en total renovering invändigt av hela kvarteret. Efter rivning kvarstod enbart stommen.

Den tidigare innergården har blivit ett nytt samlande torg.

Samlande atrium

Idag är kvarterets internkommunikationer samlade kring en huvudtrappa med hissar i det nya atriet. För maximal flexibilitet har spänger lagts till på varje våningsplan med utblickar över det nya torgliknande rummet.

Entréer via spänger bidrar till större flexibilitet.

Samtliga entréer sker via spängerna vilket skapar en dynamisk situation för hyresgäster som inte vill låsa in sig i för långa kontrakt eller vill vara flexibla med sin yta. Co-working-ytor kan även fungera som dragspel mellan olika hyresgäster och dess olika behov och funktioner.

Tengbom har utfört hyresgästanpassning och inredningsarkitektur för hyresgästerna Naturvårdsverket, Hyper Island och kaféet Yume på bottenplan.

Trä är (h)ärligt

Materialet trä är påtagligt i Trikåfabriken och det har en pedagogisk aspekt. Det talar om en ärlig designinställning där inget gömts eller fejkats. Ambitionen är att mötet mellan gammalt och nytt ska vara så tydlig som möjligt, varför trästommen är exponerad internt och synbar även utifrån: pelare såväl som bjälklag.

Den exponerade trästommen har en pedagogisk funktion, såväl som …

Trä är miljövänligt

Trä är ett material de flesta kan förhålla sig till och som många tycker är trevligt att vara i kontakt med. Utöver att det ger trikåfabriken en stark identitet och karaktär är det ett miljösmart val och en bidragande faktor till certifieringen BREEAM Very Good. En trästomme binder kol samt är lättare än stål och betong, vilket innebär en lättare påbyggnad som krävde mindre förstärkning.

Samtida gestaltning

Fasaden i påbyggnaden har fått ett material med lika stark karaktär som teglet, men som inte härmar det, nämligen kortenplåt. För att förtydliga mötet mellan gammalt och nytt har en visuell paus lags in i form av en våning helt i glas.

Kontaktperson

Fredrik Eng

Studiochef Kontor, Handel & Hotell
+46 8 410 354 60

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Martin Rangfast Chef Affärsutveckling
Martin Christiansen Arkitekt
Christopher Berk Arkitekt SAR/MSA
Hugo Lopez Guanter Arkitekt
Fredrik Strand Byggnadsingenjör
Daniel De Sousa Barrera Arkitekt
Jonas Ottosson Metodikansvarig Högskoleingenjör
Karin Löfgren Arkitekt Ph.D. SAR/MSA
Anders Högström Projektledare
Begoña González Fernández Arkitekt SAR/MSA
Linn Sylvan Arkitekt SAR/MSA