Väla gård

Miljöklassat kontor i historisk miljö
Arkitektur
Kontor
Uppdragsgivare:
Plats: Helsingborg
Uppdragsår: 2011–2012
Projekttyp: Kontor
Byggaktör: Skanska Sverige AB

Väla Gård är en vacker kulturmärkt gråstenslada och landmärke vid Helsingborgs huvudinfart. 2011 vann vi, genom en arkitekttävling, den spännande utmaningen att förvandla den lantliga gårdsmiljön till en ny attraktiv arbets- och mötesplats med hög miljöprofil.

Utgångspunkten för områdets struktur och karaktär var att låta stenladan förbli huvudbyggnad. Genom en modern bearbetning av ladugårdstemat, kunde vi skapa en struktur som bygger vidare på de kvaliteter som redan finns i den gamla bebyggelsen och miljön.

Samspel med skog och väg

Den kulturhistoriskt intressanta miljön har i stor utsträckning påverkat det här projektet. Vi har utvecklat byggnadernas placering, form, taklutningar och material utifrån befintliga byggnader och deras placering längs en gammal skogsväg. De nya husen har fått både fasad och tak av svartmålad träpanel, med integrerade solceller mot söder. På gavlarna har vi tagit fram ett raster av perforerad corténplåt med trädmotiv, som samspelar med skogen och förlängningen av skogsvägen.

Foto: Torben Åndahl
Foto: Torben Åndahl

På gavlarna har vi tagit fram ett raster av perforerad corténplåt med trädmotiv, som samspelar med skogen och förlängningen av skogsvägen.

Transparens och integration

Byggnadens struktur utgår från en rumslig idé där de två längsgående huskropparna bildar ett gemensamt hjärtrum och foajé. Förutom en transparens mot både bokskog och motorväg ville vi skapa tvärgående visuella kontakter och rörelser mellan arbetszonerna. Organiseringen stimulerar på så vis medvetet till sociala möten med bred interaktion mellan avdelningarna. Huskropparna ansluter till ladans takvinkel, nockhöjd och träflygelns bredd men har i övrigt fått ett självständigt arkitektoniskt uttryck.

Skanskas höga miljömål var bärande för utvecklingen av projektet vilket har resulterat i Nordens första kontorsbyggnad med plusenergihusstandard.

Energieffektivt och modernt kontor

Tidigare satt Skanska Helsingborgs olika avdelningar utspridda i hela staden, men på Väla gård är de nu samlade. Skanskas höga miljömål var bärande för utvecklingen av projektet vilket har resulterat i Nordens första kontorsbyggnad med plusenergihusstandard. Geoenergi i kombination med 450 kvm solceller täcker förbrukningen av värme, kyla och fastighetsel. Energin som inte förbru­kas säljs vidare till elnätet. Utöver den höga energiprestandan har projektet också uppnått hållbarhetsmål som noll utfasningsämnen, inget avfall till deponi från byggplats, samt prioritering av lokalproducerade material, minskad vattenförbrukning och tillgänglighet.

Väla gård
Foto: Martin Palvén

Prisbelönt och hållbar arkitektur

Kontorsbyggnaden har nått högsta nivån inom miljöklassningssystemet LEED. Det är också det första projektet som nått den högsta klassen ”deepgreen” i Skanskas eget miljösystem. 2013 vann Väla Gård utmärkelserna Solar Awards och Solenergipriset 2013, samt korades till Årets gröna byggnad i Sweden Green Building Awards. Projektet nominerades dessutom i de två kategorier, Office och New and Old, i World Architecture Festival 2013.

Kontaktperson

Linda Camara

Regionchef Mitt & Syd
+46 480 36 36 70

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Martin Pålsson Inredningsarkitekt MSA
Patrik Ekenhill Arkitekt MSA
Rikard Jansson Arkitekt MSA