Ursviks sopsugsterminal

En oväntad pärla
Arkitektur
Industri
Uppdragsgivare: Stora Ursviks KB
Plats: Stora Ursvik, Sundbyberg
Uppdragsår: 2012-2014
Projekttyp: Industribyggnad
Samarbetspartners: SWECO, COWL, Tyréns
Miljöklass: BREEAM SE Excellent

Den nya sopsugsterminalen i Stora Ursvik är helt styrd av datorer och klädd med en stor växtvägg. Välkommen till en högteknologisk och miljövänlig industribyggnad.

Kan man skapa en sopsug att vara stolt över?

Det var en spännande utmaning vi tog oss an, att skapa Ursviks sopsugsterminal. Vi ville att byggnaden skulle tillföra ett estetiskt värde till området och bli ett uppskattat inslag i närmiljön för de boende. Den skulle också vara effektiv, både ur ett funktionellt och ur ett miljömässigt perspektiv.

Den första BREEAM-certifierade industribyggnaden i Sverige.

Ursviks sopsugsterminal
Foto: Åke E:son Lindman

Ur vår vision växte rationella volymer med få men tydliga effekter fram. Industriell arkitektur med oväntade inslag. Den största volymens sluttande fasad i plåt kontrasterar mot de intilliggande, som vi klätt i betong och delvis smyckat med ett skuggliknande skogsmotiv. Förskjutningar i fasaden, minimalistisk fönstersättning och en vacker skorsten i corténstål ger byggnaden stark karaktär. Den är spännande att betrakta, både på nära och på långt håll.

Växtvägg för renare luft

Den mest effektfulla kontrasten är förmodligen den 250 kvadratmeter stora växtväggen, som klär den största volymens ena sida. Väggen består av mer än 2 000 växter samtidigt som bevattningen styrs från London med hjälp av sensorer. Den gröna väggen, som är avsedd att kompensera för den mark som använts, förlänger också byggnadens livslängd, filtrerar föroreningar och renar luften runt omkring.

BREEAM-certifierat – och luktfritt

Ursviks sopsugsterminal är den första BREEAM-certifierade industribyggnaden i Sverige. Fullt utbyggd kommer systemet att serva omkring 6 000 lägenheter. Via flera hundra meter långa, underjordiska rörsystem transporterar man matavfall, förpackningar och papper till sopsugen från bostadshusen runtomkring. Systemet är slutet och håller därför både skadedjur och insekter borta. Det luktar inte heller.

Byggnaden är i normala fall obemannad och styrd helt av datorer. Containrarna blir tömda en gång i veckan och de tunga avfalls- och återvinningstransporterna går direkt vidare via E18 precis intill. Trafiken i bostadsområdet intill minskar och gatorna där blir tryggare för både vuxna och barn.

Kontaktperson

Stellan Fryxell

Arkitekt
+46 8 412 52 16

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Stellan Fryxell Arkitekt SAR/MSA
Johan Nylind Arkitekt SAR/MSA
Lars Östling Arkitekt AIS/LTH
Johann Stefansson Arkitekt SAR/MSA, RIBA
Catarina Holdar Landskapsarkitekt LAR/MSA
Patrik Ryberg Arkitekt