Industri

På Tengbom tycker vi industribyggnader förtjänar samma omtanke och höga arkitektoniska ambition som all annan bebyggelse. När det kommer till industriarkitektur pressar vi gärna gränserna lite extra. För oss handlar det om att optimera flöden, vilket vi är bra på, då vi förstår processerna som sker inuti byggnaderna. God arkitektur blir till en ännu bättre affär för kunden.

Den största utmaningen med industriprojekt är definitivt skalan, storleken på byggnaderna. Ett pågående projekt kommer, när det är färdigställt, täcka en större yta än Gamla Stan i Stockholm. Det är något av det största vi gör och vi utgår alltid ifrån varje projekts specifika parametrar. Vi ritar nya byggnader, såväl som utvecklar och förbättrar befintliga över hela Skandinavien. Variationen på uppdragen sträcker sig från kraftverk, processindustrier, industrier för gasframställning och tungmekanisk industri till tågdepåer och livsmedels- och hygienlokaler. Ofta är det storskaliga projekt som löper över lång tid och vi hanterar allt från tidiga analyser till övergripande planering och detaljprojektering.

Förutom expertkompetens inom området är en styrka vår geografiska spridning och samarbeten över kontorsgränser. Vi har exempelvis blivit ett av landets främsta kontor med kunskap och erfarenhet av tågdepåer. Industriprojekt har inte sällan stor påverkan på samhälls- och stadsutveckling, varför vi ofta samarbetar med experter inom dessa områden som finns inom företaget. De stora perspektiven är en självklarhet för oss när vi skapar industribyggnader med fantastiska mervärden som upplevs som attraktiva tillskott i sin omgivning.

Vill du veta mer?
+46 31 775 52 28