Tengbom ritar Northvolts batterifabriker

Tengbom är utvalt arkitektkontor att följa Northvolt i uppförandet av batterifabriker i Skellefteå och Västerås. Nu är första steget taget mot etableringen av industribyggnaden i Västerås. 

Den första batterifabriken beräknas stå klar 2020. Bild: Tengbom

Västerås som stad står under stor utveckling. Här kommer inom några år Northvolts första fabrik för lithium-ionbatterier att finnas: en byggnad på omkring 19 000 kvadratmeter och tillika arbetsplats för 300-400 människor.

Tengboms ambition är att återbruka den värme och energi som batterifabrikernas processer kommer att alstra och återföra en stor del av denna till samhället. En bärande tanke är även att den skog som avverkas för att etablera fabrikerna ska återgå till den lokala träindustrin, såväl som bidra till ett expressivt material i delar av byggnadens exteriör och interiör. En byggnad av denna storlek kräver ett ansvarsfullt och långsiktigt användande av förnyelsebara produkter.

Överblicksbild av batterifabriken som ska etableras i Västerås. Bild: Tengbom

Tengbom har flera stora industriprojekt i portfolion och en bred erfarenhet av processindustri. Unikt för just batterifabrikerna är den enorma skalan och nivån av programkomplexitet.

– Motorindustrin befinner sig i en omvälvande fas och att vara med på utvecklingsresan mot ett fossilfritt samhälle tillsammans med ett framåtblickande företag som Northvolt är både inspirerande och lärorikt, säger Martin Rangfast, arkitekt och kundansvarig på Tengbom.

Spännande va? Hör av dig till Martin om du vill veta mer.
+46 8 412 52 71