Hedenverket

Effektiv miljösatsning i Karlstad
Arkitektur
Industri
Uppdragsgivare:
Plats: Karlstad
Uppdragsår: 2011-2015
Projekttyp: Kraftvärmeverk
Samarbetspartners: WSP, JD-gruppen, KVE Konsult, Brandskyddslaget

När Karlstad Energi skulle bygga tredje etappen av Hedenverket var vi med som arkitekter genom hela processen. Kraftvärmeverket är Karlstads kommuns största satsning någonsin och i så här stora projekt är det särskilt viktigt att bidra till en effektiv process.

Vi gjorde volymstudien och tog fram den arkitektoniska idén i förstudieskedet. Vi stod också för modellvisualisering, systemhandling, medverkade i upphandling av mark-, bygg- och processentreprenörer, samt arbetet med bygghandlingar i projektet.

Hedenverket
Illustration: Tengbom

Visualisera processen

En del av vårt arbete med Hedenverket var att visualisera den planerade byggprocessen. Vi tog till exempel fram förfrågningsunderlag till leverantörer med illustration av leveransgränser i 3D-modeller. Hela projektet gjordes i en fullt utvecklad BIM-projektering i ArchiCAD, där arkitekturmodellen läggs samman med de andra aktörernas modeller för samordnad projektering.

Med bra planering och lyckade upphandlingar blev kostnaden för investeringen cirka 150 miljoner lägre än beräknat.

Ett mycket lyckat projekt

Hedenverket är ett projekt som vi är otroligt stolta över. Med bra planering och lyckade upphandlingar blev kostnaden för investeringen cirka 150 miljoner lägre än beräknat. Då har Karlstad Energi ändå fått en större panna och en kraftfullare turbin än vad de planerat för.

Hedenverket
Foto: Anders Lipkin

Flera miljövinster

Det nya kraftvärmeverket har också hjälpt till att fasa ut den fossila oljan helt ur fjärrvärmeproduktionen. Fjärrvärmen i Karlstad har gått från att ha varit helt oljeberoende till att bli fossilbränslefri på 30 år. En annan stor miljöfördel med det nya kraftvärmeverket är att den förnybara elproduktionen fördubblats vid Hedenverket, från 100 till 200 GWh. 200 GWh motsvarar ungefär årsanvändningen av el för 66 000 lägenheter.

Kontaktperson

Anki Haasma

Kontorschef Karlstad
+46 54 400 50 68

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Jonas Haglund Arkitekt SAR/MSA
Mattias Ivarsson Arkitekt MSA
Rémi Mazzenga Arkitekt SAR/MSA