Infrastruktur

Ett projekt inom infrastruktur på Tengbom kan vara litet som en pop-up park och gigantiskt som en flygplats. Sammantaget handlar det om att skapa miljöer där människor vill vistas genom att förenkla vardagen för resenärer. Tengbom är aktiva i många utvecklingsfrågor och uppdragen sträcker sig från befintliga byggnader till att etablera nya.

Ett inte allt för ovanligt begrepp inom infrastruktur är orienterbarhet, samt att optimera flöden. Förenklat är det att planera och designa miljöer som upplevs enkla och logiska. Den återkommande utmaningen för oss är att kombinera hög arkitektonisk nivå med exempelvis nödvändiga tekniska system för drift och säkerhet. Publika ytor som nyttjas av många slits dessutom hårt och måste utformas så att de håller över tid, både ur ett underhålls- och gestaltningsperspektiv. Trygghetsaspekter såväl som förutsättningar för handel och andra värdeskapande aktiviteter blir ofta nyckelfrågor i våra uppdrag, liksom att resandemiljöerna ska fungera bra även under ombyggnadstiden.

En djupgående analys av flöden, målgrupper, beteenden och grundläggande förutsättningar lägger grunden till väl genomarbetade och attraktiva helhetskoncept. Dialog med kommuner och andra delaktiga är en lika självklar del av processen som att vi samarbetar effektivt mellan våra olika områden på Tengbom. Som till exempel stadsbyggnad, landskap, restaurering och inredning.

Vill du veta mer? Hör av dig till Karin!
+46 8 412 52 91